Ekologi och naturresurser

2019-01-29 13:00 - 15:00

Sista paret ut? Om biologisk mångfald och utrotningens biologi.

Plats: Sambiblioteket, Olof Högbergsalen