HoestgulHPU-logga

HÄRNÖSANDS PENSIONÄRSUNIVERSITET

Kallelse till årsmöte tisdagen den 7 december 
Tid 13:00          Plats: Sambiblioteket Alfhild Agrellsalen

Förslag till dagordning:

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 3. Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll
 4. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
 5. Fastställande av dagordning för mötet
 6. Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2020
 7. Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2020
 8. Godkännande av resultat och balansräkningar
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2020
 10. Val av styrelseledamöter
 11. Val av 2 revisorer och en revisorssuppleant
 12. Val av ledamöter i valberedningen
 13. Fastställande av medlemsavgift för 2022
 14. Årsmötets avslutning

Årsmöteshandlingar

Efter årsmötesförhandlingarna kommer vi att få underhållning av Koije kapell och sedan vi avslutar med kaffe och lussekatt.

Om vi får ett beslut om att vaccinationsintyg ska uppvisas vid samlingar med fler än 100 personer så måste alla
som deltar kunna visa upp ett vaccinationsintyg innan årsmötet kan starta.
Vaccinationsintyg kan du ladda ner från www.covidbevis.se

 

Styrelsen
2021-11-23


Uppskjuten föreläsning
Den annonserade föreläsningen den 2 december med rubriken Vägen till Kashgar har vi blivit tvungna att skjuta upp till våren, troligen i maj månad.
Denna föreläsning går alltså inte att boka in sig på och den syns inte när man går in på bokningssidan. Meddelande om detta har skickats ut till dem som har bokat.

Programgruppen
/Olle Palm

 

Från och med onsdag den 29 september tas restriktionerna på deltagarantal bort för salarna på Sambiblioteket!

 

Nu kan vi därför lägga ut höstens föreläsningar för bokning utan de tidigare restriktionerna. Du bokar som vanligt genom att klicka på ”Min sida”, logga in i arcMember och boka det event du vill gå på.

 

Styrelsen genom Olle Palm

 

Höstens program 2021

 

 

Vi önskar våra medlemmar varmt välkomna till en givande föreläsningshöst.

 

Styrelsen

 


VAD FÅR MAN?

 

Varje termin anordnar vi program och föreläsningar i vitt skilda ämnen samt studieresor. Du får två kortare programfoldrar per år som skickas ut per post till betalande medlemmar. En webbversion med utförligare katalogläggs in  här på hemsidan.

 

Ändringar i programmet informeras om genom att vi skickar email till de som har. Övriga försöker vi nå på annat sätt.

 

Flera av våra föredragshållare är s.k. hemvändare. De har anknytning till Härnösand. För att uppmärksamma dem har vi gjort en logga, leta efter den i katalogen!

 

 

 

 

KOSTNADER FÖR PROGRAMMEN

 

Föreläsningar kostar endast 100 – 200 kronor!  Du anmäler dig via länken till vänster. Se också den information som finns i katalogen.

 

Föreläsningar är endast för våra medlemmar och kostar endast 50 kronor.  Anmälningar görs som ovan, men i  mån av plats kan avgiften tas upp vid ingången till lokalen. Betalning görs med jämna pengar eller med swish.

 

Nya medlemmar kan rekvirera katalogen från vår medlemsansvarige Torild Blomqvist på 0703465578 eller hämta på biblioteket. Hon kan också hjälpa dig vid anmälan.

 

Vårens  katalog kommer ut i december och höstens i juni.

 

MEDLEMSKAP                 

 

Medlemskapet kostar endast 150 kronor för ett kalenderår. Medlemmar betalar avgiften i januari. Nya medlemmar registrerar sig via en länk till vänster på hemsidan. Faktura kommer via epost eller  som pappersfaktura i brevlådan.

 

För att gå på våra program, föreläsningar och månadsmöten måste du vara medlem i HPU,  i Senioruniversitetet i Sundsvall (SUS) Senioruniversitetet i Örnsköldsvik (ÖSU) eller i Senioruniversitetet i Sollefteå (SiS).

 

Glöm inte att meddela om du byter adress eller vill avsluta ditt medlemskap. Det kan du göra via ”Min sida”.

 

VAD ÄR DET SOM KRÄVS?

 

Det krävs inga förkunskaper, examen, inget inträdeskrav eller särskild ålder för att få vara med på våra aktiviteter. Du måste dock uppbära någon form av pension. Även anhörig till pensionär kan bli medlem hos HPU. Våra aktiviteter är, med få undantag, under dagtid anpassade för pensionärer.

 

Vi samarbetar med:

 

folkuniversitetet

 


www.folkuniversitetet.se

 

Som medlem i HPU kan du i mån av plats delta i kurser som anordnas av Sundsvalls   Senioruniversitet (SUS), Senioruniversitetet i Örnsköldsvik (ÖSU) eller av Senioruniversitetet i Sollefteå (SiS) utan att behöva betala medlemsavgift till dessa. Medlem i SUS, ÖSU eller SiS har möjlighet att delta i våra aktiviteter på samma villkor. Upplysning om vilka program som erbjuds och hur du anmäler dig finns på http://www.sus.org.se  epost: info@sus.org.se. SiS hemsida hittar du: www.senioruniversitetetisolleftea.se . Senioruniversitetet i Örnsköldsvik hittar du på www.seniorovik.se.

 

 

För dig som har lust att lära även efter pensioneringen