Uppskjuten föreläsning

Den annonserade föreläsningen den 2 december med rubriken Vägen till Kashgar har vi blivit tvungna att skjuta upp till våren, troligen i maj månad.

Denna föreläsning går alltså inte att boka in sig på och den syns inte när man går in på bokningssidan. Meddelande om detta har skickats ut till dem som har bokat.

/Programgruppen genom Olle Palm