Våren 2023 Föreläsningar

Lagring av energi

Föreläsare: Olof Björkqvist, universitetslektor, Mittuniversitet.

Datum och tid: Torsdag 19 januari, kl 13.00-15.00

Om föreläsaren: Olof Björkqvist är universitetslektor i energiteknik på Mittuniversitetet och specialiserad inom energisystem och effektiv energianvändning.

Innehåll: Energipriserna har ökat kraftigt det senaste året och det finns få indikationer på att vi kommer att få tillbaka de låga kostnaderna som var innan 2022. Det finns flera alternativ att utnyttja för att hushålla med energi: Effektiviseringar, egen produktion av el samt lagring av el och värme. Olof Björkqvist kommer att prata om vad man bör fokusera på för att minska sina energikostnader.

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen

Avgift: 100 kr.

Kontaktperson: Kerstin Holmstén, 070-3981814, tetta_eriksson@hotmail.com


Vad hände i Stekenjokk – om äggplundring och olaga handel

Föreläsare: Thomas Birkö, fågelskådare, ornitolog.

Datum och tid: Onsdag 25 januari, kl 13.00-15.00

Om föreläsaren: Thomas Birkö är ornitolog från Örnsköldsvik och sakkunnig åt polisen.

Innehåll: Tomas berättar om de stora äggsamlingshärvorna i Sverige på senare tid, och kopplingen till internationell faunakriminalitet. Han ger sin syn på hur man kom äggtjuvarna på spåren. Hur det omfattande detektivarbetet genomfördes och kartlades i ett samarbete mellan polis, tullkriminal och ornitologer i flera länder.

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen

Avgift: 100 kr.

Kontaktperson: Anita Ljunglöf, 0703–338476, anita.ljunglof@gmail.com


Nya kosmiska perspektiv

Föreläsare: KG Karlsson, astronom och författare, tidigare professor vid Mittuniversitetet.

Datum och tid: Tisdag 31 januari, kl 13.00-15.00

Innehåll: KG berättar om nya möjligheter att utforska bland annat det tidiga universum, exoplaneter och exotiska objekt som svarta hål. Detta är möjligt genom bland annat det nya James Webb-teleskopet och Event Horizon Telescope (EHT), ett internationellt samarbete som skapar bilder av svarta hål genom att använda ett ”virtuellt teleskop” lika stort som jorden. Även studier av vårt eget solsystem tar nya steg, bland annat genom Artemis-programmet.

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen

Avgift: 100 kr.

Kontaktperson: Bengt Schibbye, 070-6665210, bengt@schibbye.se


Vägars historia

Föreläsare: Bengt Schibbye, landskapsarkitekt.

Datum och tid: Torsdag 9 februari, kl 13.00-15.00

Om föreläsaren: Bengt är landskapsarkitekt och har arbetat med allt från stigar i Skuleskogen till motorvägar. År 1995 vann Bengt Vackra vägars pris, och 1998 Vägverkets miljöpris för Högakustenvägen. Andra större vägprojekt som Bengt varit inblandad i är E6 genom världsarvet Tanum och E4 Sundsvall.

Innehåll: Att åka på en gammal väg är att samtidigt färdas genom en del av historien. Vägen och det omgivande landskapet berättar hur människor förr tog sig fram. Fysiska lämningar som milstolpar och namn på kurvor och backar är en del av vägens och bygdens historia. Den gamla vägens kurvighet berättar hur man förr byggde vägar. Man färdas från gård till gård – men ofta även längre sträckor.

Vem hade ansvaret för att underhålla vägarna? Finns gamla vägar kvar? Vad styr dagens vägutformning? Vilka blir de historiska avtrycken?

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen

Avgift: 100 kr.

Kontaktperson: Margareta Brodin, 070-2969189, k.m.brodin@telia.com


Norrlands framtid 

Föreläsare: Po Tidholm, författare, journalist och kulturkritiker.

Datum och tid: Tisdag 21 februari, kl 13.00-15.00

Om föreläsaren: Po Tidholm är född 1971 och uppvuxen i Arbrå. Han bodde några år i Stockholm men är sedan 2000 återflyttad till Trönö. Från sin gård i Hälsingland har han analyserat frågor om stad och land, i synnerhet om norra Sverige. Han har skrivit artiklar, essäer och givit ut böckerna Norrland och Läget i landet. Programledare för serien Resten av Sverige i SVT. Deltagare i programmen ”Sommar” och ”Spanarna”. Han har belönats med Olof Högberg-plaketten 2013 och Ludvig Nordström-priset 2014.

Innehåll: Norrland har på många sätt varit till för södra Sverige. Norrland har setts som en landsända där energin och råvarorna som bygger ekonomin ska hämtas. En vildmark där den urbana människan åker skidor eller vandrar i fjällen. Men hur ser framtiden ut? Det talas om nya stora industrisatsningar och en ny grön våg. Klimatneutral energi behövs för omställningen.

Under pandemin var det många som upptäckte fördelarna med boende utanför storstäderna. Kommer utvecklingen verkligen gynna Norrland denna gång?

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen

Avgift: 100 kr.

Kontaktperson: Lars Olof Hemmingson, 076-8105836, lo.hemming@icloud.com


Hur blev Höga kusten ett världsarv?

Föreläsare: Mats Henriksson, arkitekt SAR, tidigare länsarkitekt i Västernorrland.

Datum och tid: Torsdag 2 mars, kl 13.00-15.00

Innehåll: FN:s fackorgan UNESCO antog ”Världsarvskonventionen” 1972. Världsarven utgörs av de kultur- och naturmiljöer i världen som anses vara ojämförligt mest enastående och av stor betydelse för hela mänskligheten. Nu finns över 1 000 världsarv, varav 15 i Sverige.

Hur går processen till när man utser ett världsarv? Och hur gick det till när Höga kusten blev det? Och vad händer sedan – hur har det gått för världsarven?

Mats Henriksson deltog i arbetet med Höga kusten som världsarv genom hela processen. Han har också lång erfarenhet av samarbete med andra världsarv, och diskussioner om problem och möjligheter med dessa.

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen

Avgift: 100 kr.

Kontaktperson: Bengt Schibbye, 070-6665210, bengt@schibbye.se


Riksarkivet – 400 år av arkiv

Föreläsare: Mona Bergman, arkivarie vid Riksarkivet i Härnösand.

Datum och tid: Tisdag 14 mars, kl 13.00-15.00

Om föreläsaren: Mona Bergman har arbetat vid Riksarkivet i Härnösand, eller Landsarkivet som det tidigare hette, sedan 2006.

Innehåll: I arkiven finns källor till vår historia och redskap för att förstå den tid vi lever i. Arkiven innehåller berättelser om stora samhällsförändringar och om individers levnadsöden genom historien, från medeltiden fram till idag. Riksarkivets arkiv kommer från statlig förvaltning och från privata företag, organisationer och personer. Då man räknar samman materialet så blir det sammanlagt nästan 80 hyllmil med arkivmaterial, och tio av dessa finns i Härnösand. Föreläsningen kommer att fokusera på Riksarkivets verksamhet i landet, och givetvis i Härnösand där man har funnits sedan 1935. Mona tar också upp arkiven som kulturarv och deras roll i vårt demokratiska samhälle.

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen

Avgift: 100 kr.

Kontaktperson: Kerstin Holmstén, 070-3981814, tetta_eriksson@hotmail.com


Nattfjärilar – viktiga pollinerare

Föreläsare: Lennart Vessberg

Datum och tid: Tisdag 21 mars, kl 13.00-15.00

Innehåll: Lennart Vessberg behöver ingen närmare presentation för HPU:s medlemmar. Han har tidigare bland annat berättat om och visat oss svampar och geologi i närområdet.

Nu har turen kommit till livsnödvändiga pollinerare. Utan dessa klarar sig inte växtligheten, och det skulle få ödesdigra effekter på livet på jorden. Förutom bin och humlor har även nattfjärilar en viktig roll att fylla i detta intrikata system

Vid tiden för Lennarts föreläsning i mars börjar de fjärilar som övervintrat i dvala visa sig och lägga ägg.

I senare delen av augusti -23 kommer Lennart att erbjuda en exkursion i närområdet.

Lokal: Sambiblioteket Alfhild Agrellsalen

Avgift: 100 kr.

Kontaktperson: Margareta Brodin, 070-2969189, k.m.brodin@telia.com


Ångermanälven – kulturarv under vatten

Föreläsare: Lennarth Högberg, yrkesdykare och marinarkeolog.

Datum och tid: Torsdag 13 april, kl 13.00-15.00

Om föreläsaren: Lennarth driver företaget Dyk- & fototeknik i Sundsvall med inriktning mot besiktningar, inventering och dokumentation.

Innehåll: Under tre somrar har marinarkeologerna Lennarth Högberg och Jens Lindström letat efter sjunkna fartygslämningar på botten av Ångermanälven. Under ytan döljer sig ett fantastiskt kulturarv som få känner till. Vrak som berättar om händelser från förr i tiden. Vi får höra om upprinnelsen till projektet, genomförandet och resultatet av undersökningarna.

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen

Avgift: 100 kr.

Kontaktperson: Anita Ljunglöf, 0703–338476, anita.ljunglof@gmail.com


Härnösands historia
Härnösand under industrialismen 1820-1920

Föreläsare: Lars Högberg, hembygdsforskare.

Bild: Skeppsbyggnad på Kronholmsvarvet i Härnösand.

Datum och tid: Onsdag 19 april, kl 13.00-15.00

Om föreläsaren: Lars Högberg har under lång tid studerat Härnösand och dess omgivningar. Han har medverkat i olika projekt, till exempel om Härnösands maritima arv, och i bildandet av Höga kusten som världsarv.

Innehåll: Den norrländska skogens gröna guld ger Härnösand vind i seglen. Härnösand utvecklas med sågverksindustri, skeppsbyggnad och rederiverksamhet. Lars tar oss med på en tidsresa genom Härnösands historia, där vi under resans gång även får stifta bekantskap med speciella händelser och bemärkta personer.

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen

Avgift: 100 kr.

Kontaktperson: Anita Ljunglöf, 0703–338476, anita.ljunglof@gmail.com


Människor och kärnkraft

Föreläsare: Henning Danielsson, civilingenjör.

Datum och tid: Tisdag 25 april, kl 13.00-15.00

Om föreläsaren: Henning växte upp i en by i Västerbotten. Han gjorde en utbildningsresa med folkhögskola, tekniskt gymnasium och KTH. Han har arbetat i huvudsak med energiproduktion: kraftvärme, avfallsförbränning och kärnkraft.

Innehåll: Energiomvandling sker i kemiska system och i atomkärnor. Vi får en enkel förklaring om varför energi kan utvinnas (omvandlas) i materia.

Henning ger en återblick över de olika tillämpningarna från atombomber till kärnkraft. Hur det hela började i 1900-talets början med de personer (snillen) som bidragit till förståelse av kemi och fysik. Var går ”kunskapsgränsen” i dag?

Han visar den ”historiska” utvecklingen av kärnkraft i Norden och dagsläget våren 2023.

  • Produktion och distribution av elkraft och årscykeln i Sverige för alla kraftslag.
  • Om fusionskraft (vätekraft) och olika pågående försök.
  • Ett ekonomiskt resonemang om kärnkraft, solenergi och vindkraft. Skall vi tro på vätgas?

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen

Avgift: 100 kr.

Kontaktperson: Kerstin Holmstén, 070-3981814, tetta_eriksson@hotmail.com


Vattenvård i ett framtida klimat

Föreläsare: Ingemar Näslund, fiskbiolog och vattenstrateg på Länsstyrelsen i Jämtland.

Datum och tid: Torsdag 11 maj, kl 13.00-15.00

Innehåll: Sverige är ett vattenland. Vi vill gärna vara vid vatten och mycket av vår historia är knuten till sjöar, vattendrag och våtmarker. Trots det har vi dikat ur myrar och mossar, rätat ut vattendrag och byggt ut älvar för att nyttja vattenkraften. Detta har gått ut över livet i och vid vattnet – den biologiska mångfalden är hotad.

Vad innebär klimatförändringarna för vattenresurserna? I framtiden kommer vi att behöva väl fungerande vatten med intakta ekosystem. Hur ska då framtidens vattenvård se ut?

Föredraget kommer att handla om hur vi hanterar våra sjöar och vattendrag idag, om miljöpåverkan från vattenkraft, skogsbruk, fiske och klimatförändringar och om vad vi gör åt detta.

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen

Avgift: 100 kr.

Kontaktperson: Bengt Schibbye, 070-6665210, bengt@schibbye.se


Våra växter – hur du känner igen och hur du använder dem

Föreläsare: Katarina Andreasen, docent i biologi.

Datum och tid: Tisdag 16 maj, kl 13.00-15.00

Om föreläsaren: Katarina är växtsystematiker, docent i biologi och ansvarig för kommunikationsträningen DiaNa vid Uppsala universitet. Hon undervisar om botanik, Linné och pedagogik. Hennes forskning handlar om den genetiska identiteten hos Linnés växter och släktskapen mellan olika blomväxter.

Innehåll: Våra växter är vackra i naturen och i trädgården, men tänker du på hur ofta du möter växter i din vardag? Fokus kommer att ligga på vanliga svenska växtgrupper och hur de används som till exempel mat, dryck, och medicin.

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen

Avgift: 100 kr.

Kontaktperson: Kerstin Holmstén, 070-3981814, tetta_eriksson@hotmail.com

För dig som har lust att lära även efter pensioneringen