Bli medlem

Nya medlemmar betalar sitt medlemskap via Tickster.

Medlemskortet som köps via Tickster sparar medlemmen antingen i telefonen eller skriver ut på papper och har med sig till evenemangen.

För att bli medlem, klicka på länken: Ny medlem

  • MEDLEMMAR SOM SAKNAR E-POSTADRESS

För den som inte har egen e-postadress, eller kan få hjälp av någon annan att boka via Tickster, finns möjligheten att anmäla sig som medlem genom vice ordförande Mona Edwall-Wiklund. Ring henne på telefon 072-529 40 09 så sköter Mona anmälningen och medlemmen betalar till HPU:s plusgirokonto 20 71 86-8.

För dig som har lust att lära även efter pensioneringen