Bli medlem

Medlemskap betalas via Tickster.

Medlemskortet som du köper via Tickster sparar du antingen i telefonen eller skriver ut på papper och har med dig till evenemangen.

Alla medlemmar betalar sitt medlemskap via Tickster. För att registrera dig själv behöver du ha en e-postadress. Den som inte har det kan kontakta HPU:s medlemsansvariga: Gun Wållberg, 073-0837227, eller e-post gunsan1708w@telia.com

Medlemskap gäller årsvis, den 1/1 till 31/12.
Du kan betala medlemskap för 2023 via länken: HPU Medlemskap 2023.

  • MEDLEMMAR SOM SAKNAR E-POSTADRESS

För den som inte har egen e-postadress, eller kan få hjälp av någon annan att boka via Tickster, finns möjligheten att anmäla sig som medlem genom vice ordförande Gun Wållberg. Ring henne på telefon 073-0837227 så sköter Gun anmälningen och du betalar till HPU:s plusgirokonto 20 71 86-8.

För dig som har lust att lära även efter pensioneringen