Bli medlem

Medlemskap betalas via Tickster.

Medlemskortet som köps via Tickster sparar medlemmen antingen i telefonen eller skriver ut på papper och har med sig till evenemangen.

Alla medlemmar betalar sitt medlemskap via Tickster. För att registrera sig själv behöver man ha en e-postadress. Den som inte har det kan kontakta HPU:s medlemsansvariga: Mona Edwall Wiklund, 0725294009, eller e-post mew540310@gmail.com

Medlemskap gäller årsvis, den 1/1 till 31/12.
Du kan betala medlemskap för 2023 via länken: HPU Medlemskap 2023.

  • MEDLEMMAR SOM SAKNAR E-POSTADRESS

För den som inte har egen e-postadress, eller kan få hjälp av någon annan att boka via Tickster, finns möjligheten att anmäla sig som medlem genom vice ordförande Mona Edwall-Wiklund. Ring henne på telefon 072-529 40 09 så sköter Mona anmälningen och medlemmen betalar till HPU:s plusgirokonto 20 71 86-8.

För dig som har lust att lära även efter pensioneringen