Våren 2023 Månadsmöten

OBS! Vårens månadsmöten är avgiftsfria och kräver inte heller att man bokar i förväg. Det är bara att komma.

Alla möten börjar kl 13.00 och pågår cirka en timme.

Färöarna i ord, bild och ton

Datum och tid: Tisdag 10 januari, kl 13.00

Heri Eysturlid är nybliven Härnösandsbo, född och uppvuxen på Färöarna.

I 20-årsåldern flyttade han till Sverige för att studera musik.

Han inledde sina musikstudier på Geijerskolan i Ransäter, Värmland och fortsatte därefter till Musikhögskolan i Stockholm. Han är utbildad organist och sångare och har tjänstgjort i flera av Svenska Kyrkans församlingar i Stockholm. Han har nu tröttnat på storstaden och har fått en tjänst som organist i Säbrå kyrka i Härnösands församling.

Han ska i ord och bild berätta om sin födelseplats Färöarna samt även framföra färöiska folkvisor och sånger.

Lokal: Härnösands teater, Lilla scenen


Bönhus, samfund och märkliga ting

Datum och tid: Tisdag 7 februari, kl 13.00

Bo-Anders Öberg är genuin ångermanlänning. Utbildad till socialpedagog i Stockholm. Han har under många år varit anställd vid Landstinget Y-län inom administrativ service, varit säkerhetschef och varit chef för Patientnämnden för att tillvarata personalens och patienternas synpunkter på vården.

Bo-Anders har intresserat sig för folkrörelserna i närområdet. Han har studerat och dokumenterat särskilt frikyrkorörelsen, både de stora nationella frikyrkorna men även mindre lokala självständiga församlingar som utbrytande grupper. Exempel är ”Mästaren i Anundsjö” och ”Annaniterna”.

Inför en kommande bok har gamla bönhus inventerats och fotograferats. Hur lever arvet vidare?

Vad nyttjas de gamla kapellen till i vår tid? Vad döljs bakom de gamla kapellens namn. Vem kommer inte ihåg TABOR? Ett omfattande bildmaterial kommer att visas.

Plats: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen


Utveckling av Härnösands centrum

Datum och tid: Tisdag 7 mars, kl 13.00

Det pågår en ständig förändring av Härnösands centrum. Verksamheter startar, flyttar ibland och försvinner någon gång. Fastigheter ändrar innehåll och nya bostäder kommer till både centralt och i periferin. En stor aktör inom detta område i Härnösand är Westerlinds med vd Emil Westerlind.

Han kommer att berätta för oss om hur man tänker om planering av en stad och dess centrum och om den närmaste utvecklingen av Härnösands centrum.

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen


Edith Piaf i ord och ton

Datum och tid: Tisdag 4 april, kl 13.00

Annika Östman är född och uppvuxen i Ramvik och har arbetat som sångerska både i Sverige och utomlands. Hon är utbildad 2 år på Operastudion i Härnösand.

Annika är mest känd som uttolkare av den franska sångerskan Edith Piaf. Hon är även känd som sångerska i trion The Cherrytops samt i olika typer av jazzkonstellationer, men även inom visa, pop och klassisk musik.

Detta möte blir en timmes resa som tar sin början i första världskrigets Paris, med historien om Edith Piafs gripande levnadsöde. Resan varvas med de mest älskade sångerna, som till exempel La Vie en Rose och Milord. Sångerna framförs dels på franska och några också i Annika Östmans egna översättningar till svenska.

Lokal: Härnösands teater, Lilla scenen lokalen ändrad till stora scenen


Narren på scenen – Herr Strandberg! Lita aldrig på en skådespelare!

Datum och tid: Tisdag 9 maj, kl 13.00

Ett scenprogram/föreläsning om skådespelaren, regissören och chefen för Dramaten Jan-Olof Strandberg.

Skådespelaren och regissören Etienne Glaser, och författaren Olle Näsman Fagerström, medverkar på scenen. Programmet bygger på en bok om Strandbergs liv som teaterman, skriven av Olle Näsman Fagerström i nära samarbete med Strandberg.

Jan-Olof Strandberg avled 2020 och ifjol gavs boken ut med titeln Narren på scenen – Herr Strandberg! Lita aldrig på en skådespelare!

Scenprogrammet är lyriskt och poetiskt utformat, med bilder och musikinslag från utvalda sammanhang där Jan-Olof medverkade. Mycket humor blandat med allvar, allt i den anda som var Jan-Olof Strandbergs.

Plats: Härnösands teater, Lilla scenen

För dig som har lust att lära även efter pensioneringen