Våren 2023 Exkursioner/Studiebesök

Vandring med arkeolog David Loeffler till Fälleberget och dess arkeologiska lämningar

Datum och tid: Lördag den 27 maj, kl 10.00

Vi samlas kl 10 på nedre parkeringen vid vägen mot Fällestugan, se den blå linjen på kartan. Det blir cirka 1 km medelsvår vandring på välmarkerad, delvis kuperad stig till Fälleberget.

Om föreläsaren: David Loeffler är arkeolog och specialist inom stenåldersforskning vad gäller Norrland. Han är även sakkunnig inom kulturlandskapsanalys.

Innehåll: På Fälleberget och Spjutåsberget strax söder om Härnösand finns diskreta spår efter härdar, förvaringsgropar, fågelfångstanläggningar, skyttevärn och andra stenformationer. Tillsammans utgör dessa lämningar vittnesbörd över en numera bortglömd epok. Vad kan dessa lämningar berätta för oss?

Avgift: 100 kr.

Kontaktperson: Anita Ljunglöf, 0703-338476, anita.ljunglof@gmail.com


Studiebesök vid Åvike Bruk

Föreläsare: Lars Holm

Datum och tid: Onsdag 31 maj, kl 10.00-12.00

Innehåll: Lars Holm har gjort omfattande efterforskningar kring brukets historia och tar oss med på en guidad vandring genom 215 år på ett av Norrlands äldsta järnbruk.

I och med att skogen hade börjat ta slut i Bergslagen under 1600-talet kom järnbruken att etableras i Västernorrland. Bruken var helt beroende av träkol och kolet kunde inte fraktas mer än några mil utan att skaka sönder. Det var då enklare att frakta järnmalmen från Bergslagen till nyanlagda järnbruk i Västernorrland. Transporterna skedde med båtfrakt. Åvike bruk i Hässjö socken började anläggas 1685 av häradshövding Eric Teet, och fick sina privilegier 1686. Med järnbruken kom den första stora industrialiseringen till länet.

Efter att den sista bruksägaren avyttrade egendomen, i början på 1900-talet, ägdes bruket av en privatperson som avyttrade både byggnader, inventarier, skog, djurbesättning, torp med mera. Ägorna styckades i sju hemman till försäljning, men då sade Länsstyrelsen stopp och krävde att egendomen såldes i sin helhet.

Även herrgården såldes och år 1927 köpte museet herrgården samt den ena flygeln. Redan samma år monterade man ner byggnaderna och fraktade dem till Härnösand. Återuppförandet pågick sedan i flera år innan kung Gustaf V nyinvigde herrgården 1935.

Maxantal deltagare 25. Om intresset blir stort kan vi eventuellt anordna en ytterligare dag.

Plats: Åvike Bruk, Söråker. Egen transport för att ta sig dit.

Avgift: 100 kr.

Kontaktperson: Agnetha Höglund Sjölander, 070-5280854, agnethahs@gmail.com


KOMMER HÖSTEN 2023:

Hälsingegårdar runt

I Hälsingland fanns ingen adel men de fria, välbeställda hälsingebönderna tog inspiration till sina egna stora gårdar från slott och herrgårdar i andra delar av landet. Här byggde de, förutom stora boningshus och många olika ekonomibyggnader, hela hus avsedda endast för de största festerna i livet – dopen, bröllopen, begravningarna.

Interiörerna smyckades med fantastiska målningar och schablontryck som fortfarande finns att se i flera av gårdarna. Många är väldigt väl bevarade trots sin höga ålder, ofta mer än 150 år gamla. Motiven inspirerades ofta av adelns byggnadsinteriörer eller bibliska händelser, men även av hur man tänkte sig att andra exotiska länder och miljöer såg ut.

Dessa gårdar, med bevarade kulturhistoriska värden, är så unika att sju av Hälsingegårdarna sedan 2012 finns upptagna på UNESCOs världsarvslista.

Låter det spännande? Då ska du planera för ett besök tillsammans med HPU.

Vi planerar en dagsresa med buss i september tillsammans med Byberg och Nordin, någon dag i vecka 36 eller 37. Priset kommer att vara ca 1 000 kr, inklusive all fika och mat under dagen samt samtliga inträden. Begränsat antal platser max 50 personer, priset är beräknat på att vi blir minst 40 personer.

Ett detaljerat program kommer när vi fått ett datum för resan.

Vi räknar med att öppna för anmälan i mitten av april.

Kontaktperson: Agnetha Höglund Sjölander, 070-5280854, agnethahs@gmail.com

För dig som har lust att lära även efter pensioneringen