Styrelsen

HPU:s styrelse fram till årsmötet 2025

Ordförande: Siv Nyström, Bryggvägen 1 H, 871 65 Härnösand, 070-779 87 45, sivmagnys@gmail.com

Vice ordf.: Gun Wållberg, Nattviksgatan 3, 871 45 Härnösand,       073-0837227, gunsan1708w@telia.com

Sekr.: Jan Anders Ekman, Bryggeribacken 16, 871 65 Härnösand, 073-8414835, jaekman@gmail.com

Kassör: Kristina Rudström, Brunnshusgatan 23 A, 871 34 Härnösand

070-2014078, kristina.rudstrom@gmail.com

Övriga ledamöter – Programkommitté

Agneta Höglund-Sjölander, Hällenyland 130, 871 93 Härnösand, 070-5280854, agnethahs@gmail.com

Kerstin Holmstén, Trumpetgatan 59, 871 61 Härnösand,
070-3981814, tetta_eriksson@hotmail.com

Olle Palm, Volontärvägen 20, 871 62 Härnösand,
073-8410036,  ollep.hsand@gmail.com

Bengt Schibbye, Gånsvik 182, 871 66 Härnösand,
070-6665210, bengt@schibbye.se

Gudrun Lindberg, By 117, 871 91 Härnösand,
070-653 41 32, gudrun.lindberg53@gmail.com

Anita Ljunglöf, Strengbergsgatan 28, 871 32 Härnösand,
070-3338476, anitaljunglof@gmail.com

Lars Olof Hemmingson, Hovsgränd 7, 871 31 Härnösand,
076-8105836, lo.hemming@icloud.com

Valberedning

Birgitta Smith, Annika Hedberg, Hans Sonesson

Revisorer

Seved Granberg, Sven-Arne Staflund och Leif Ståhl (ersättare)

Hedersledamöter

Adam Gönczi, Inger Axelson, Bengt Pettersson och Jan Nilsson

 

För dig som har lust att lära även efter pensioneringen