Hösten 2023 Exkursioner/Studiebesök

Fjärilsexkursion med Lennart Vessberg

Datum och tid: torsdag 24 augusti kl 09.45-13.00. OBS Tiden!

I samband med föreläsningen om fjärilar den 21 mars utlovades en exkursion i slutet av sommaren. Nu är det dags!

Exkursionen startar vid den av Härnösands kommun, i samarbete med Wendela Hellmanskolan, anlagda fjärilsparken på Bondsjöänget. Därefter förflyttar vi oss till mer naturliga marker på Lövudden.

Lennart berättar om vad vi ser, och svarar på frågor.

Parkering kan ske på den utvidgade parkeringen vid Coop, nära fjärilsparken. När fjärilsparken är besökt förflyttar vi oss till Lövudden. Samåkning i största möjliga utsträckning dit! Det blir tid för en trevlig fikastund vid Lövudden, så medtag eget fika.

Avgift: 100 kr. Max antal platser 25.

Kontaktperson: Margareta Brodin, 070-2969189, k.m.brodin@telia.com

För dig som har lust att lära även efter pensioneringen