Medlemskap och bokningar

HPU byter system för medlemskap och bokningar av evenemang den 1 augusti 2022. Vi lämnar systemet arcMember och inför Tickster i stället. Förändringen sker för att förenkla bokning och betalning för medlemmarna och det administrativa arbetet för styrelsen.

Du använder Tickster som system både för köp av medlemskap och för köp av biljetter till evenemangen. Tickster är ett bokningssystem som används av många föreningar för biljettköp till olika evenemang, till exempel konserter, teaterföreställningar m.m.

Alla köp av biljetter och medlemskap sker från HPU:s hemsida. Under varje evenemang kommer det att finnas en länk som man klickar på för att komma till Tickster för bokning och betalning. Det kommer också att finnas en länk för att betala medlemskap. ”Biljetten” för medlemskap gäller som medlemskort.

MEDLEMSKAP I HPU

Under 2022 gäller förstås redan betalad medlemsavgift. OBS! Befintliga medlemmar 2022 kommer inte att ha något medlemskort. Stickprov på medlemskap utifrån medlemsregister kan komma att ske vid entrén.

Nya medlemmar kan betala sitt medlemskap via Tickster från och med den 1 augusti 2022. För den som betalar sitt medlemskap för 2022 den 1 november eller senare gäller avgiften även för hela 2023.

Från och med den 1/1 2023 betalar alla sitt medlemskap via Tickster. Medlemskap gäller årsvis, den 1/1 till 31/12. För nya medlemmar från den 1/11 gäller medlemskapet påföljande år.

Medlemskortet som köps via Tickster sparar medlemmen antingen i telefonen eller skriver ut på papper och har med sig till evenemangen.

EVENEMANG

HPU:s samtliga evenemang kommer att finnas på hemsidan www.harnosandspu.info. En tryckt folder med samtliga evenemang för hösten 2022 skickas per post till samtliga medlemmar i början av augusti.

Evenemangen kommer att vara möjliga att boka via länk på hemsidan, 2 veckor före respektive evenemang. Biljetten sparar du antingen i telefonen eller skriver ut på papper.

Du ska kunna visa din biljett vid entrén och vara beredd att visa ditt medlemskort i telefon eller på papper. Det är också möjligt att vid entrén visa sitt medlemskort och betala med Swish, i mån av plats.

Inbetalda avgifter återbetalas ej. Återbetalning sker endast när HPU ställer in ett evenemang.

MÅNADSMÖTEN

För månadsmöten krävs ingen bokning. Månadsmöten är gratis och det är endast medlemskortet som kan behöva visas upp vid entrén.

MEDLEMMAR SOM SAKNAR E-POSTADRESS

För de medlemmar som inte har egen e-postadress, eller kan få hjälp av någon annan att boka via Tickster, finns möjligheten att boka evenemang och anmäla sig som medlem genom vice ordförande Mona Edwall-Wiklund. Ring henne på telefon 072-529 40 09 så gör Mona bokningen och medlemmen betalar till HPU:s plusgirokonto 20 71 86-8.

För dig som har lust att lära även efter pensioneringen