Allmän Information

Vad gör Härnösands Pensionärsuniversitet?

Varje termin anordnar vi föreläsningar, enskilda eller som serier, i vitt skilda ämnen. Ibland gör vi också exkursioner eller studieresor av olika slag. Varje månad har vi medlemsmöte där vi ger allmän information och har någon trevlig och intressant programpunkt. Månadsmötena är avgiftsfria. Två gånger om året skickar vi ut programfoldrar per post till betalande medlemmar. En webbversion med utförligare katalog läggs ut på hemsidan.

Hur fungerar medlemskapet?

Medlemsavgiften är endast 150 kronor för ett kalenderår.

Från och med den 1 januari 2024 använder vi systemet Mina Aktiviteter. Nytt medlemskap kan betalas via en länk under fliken ”BLI MEDLEM”.
För att registrera sig själv behöver man ha en e-postadress. Den som inte har det kan kontakta HPU:s medlemsansvariga: Gun Wållberg, 073-0837227 dagtid vardagar, eller e-post gunsan1708w@telia.com

Får man delta i HPU:s aktiviteter utan att vara medlem?

Nej. Man måste ha betalat medlemsavgiften för att få delta i HPU:s aktiviteter. Medlemmar i andra senioruniversitet kan delta i HPU:s aktiviteter, enligt nedan.

Kan jag som medlem gå på program i grannstädernas senioruniversitet?

HPU samarbetar med senioruniversiteten i Sollefteå (SIS), Sundsvall (SUS) samt Örnsköldsvik (ÖSU). HPU-medlemmar är därför välkomna att bevista deras program, efter anmälan och mot erläggande av avgift för programmet. Omvänt gäller att medlemmar i SIS, SUS och ÖSU är välkomna till HPU:s utbud på samma villkor.

Vad är det som krävs för medlemskap?

Det krävs inga förkunskaper, examen, inget inträdeskrav eller särskild ålder för att få vara med på våra aktiviteter. Du måste dock uppbära någon form av pension. Även make/maka till eller sammanboende med pensionär kan bli medlem hos HPU.
Våra aktiviteter är, med få undantag, under dagtid anpassade för pensionärer.

Hur får jag reda på förändringar i programmet?

Ändring av tider och lokaler kan förekomma och då får du, om du anmält dig, ett meddelande om detta.

Alla förändringar i utbudet meddelas på HPU:s hemsida, www.harnosandspu.info

Vem kontaktar jag om jag har frågor och synpunkter, eller om jag behöver hjälp?

Du kan skicka ett mejl till info@harnosandspu.info eller använda kontaktformuläret under Kontakt i menyn ovan.

Du kan också kontakta HPU:s medlemsansvariga: Gun Wållberg, 073-0837227 dagtid vardagar, eller e-post gunsan1708w@telia.com

För dig som har lust att lära även efter pensioneringen