Hösten 2024 Föreläsningar

Vibeke Olsson berättar ur sitt författarskap om andra världskriget, romarriket, Svartvik och annat

Föreläsare: Vibeke Olsson, författare.

Datum och tid: Tisdag 3 september, kl 13.00-15.00

Innehåll: Vibeke Olsson debuterade redan som 17-åring med en ungdomsbok, Ulrike och kriget, som handlar om en flicka i nazitidens Tyskland som är övertygad nazist. Den följdes av flera böcker om samma tid och som skildrar kriget i all dess grymhet. Efter detta följde en lång serie böcker om romartiden. Först kom en svit om en släkt från 200-talet e.kr. och mer än 100 år framåt. Därefter återkommer hon med en serie böcker från första århundradet e.kr.

Här i Västernorrland är Vibeke nog mest känd för sin långa serie om flickan Bricken, som växer upp vid sågverket Svartvik. Den skildrar hennes hårda liv med flytten till Svartvik under de svåra svältåren i Norrland, tungt arbete på sågverket, den stora Sundsvallsstrejken och senare branden i staden. Samtidigt växer arbetarrörelsen och de andra folkrörelserna fram i Sverige.

Vibeke Olsson har arbetat som pastor i Baptistkyrkan och har skrivit regelbundet i flera tidskrifter. Dessa texter ges nu ut i en samlingsvolym Medan vi ännu kan tala.

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen

Avgift: 100 kr.

Kontaktperson: Gudrun Lindberg, 070-653 41 32, gudrun.lindberg53@gmail.com


Emotionell intelligens – vad är det och hur hänger det ihop med välmående?

Föreläsare: Helena Lagergren, ledarskapsutvecklare.

Datum och tid: Måndag 16 september, kl 13.00-15.00

Om föreläsaren: Helena Lagergren jobbar med ledarutveckling, förändringsledning, coaching och konfliktlösning för både små och stora företag och inom såväl offentlig verksamhet som inom det privata näringslivet. Helena bor i Bromma men tillbringar så mycket tid hon och familjen kan i huset i Nordingrå.

Innehåll: Vissa människor lyckas skapa sig ett liv de är nöjda med, medan andra tycks kämpa med en växande frustration över att aldrig nå ända fram. Frågor kring dessa skillnader kan idag summeras under begreppet emotionell intelligens, eller EQ.

Begreppet EQ är en uppsättning förmågor för att känna igen, förstå och hantera våra egna och andras känslor på ett empatiskt sätt. När vi är medvetna om det, och lärt oss hur känslorna påverkar oss, kan vi fatta välgrundade beslut och skapa goda relationer med andra. EQ-förmågor går att träna upp hela livet.

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen

Avgift: 100 kr.

Kontaktperson: Agnetha Höglund Sjölander, 070-5280854, agnethahs@gmail.com


Estnisk flyktingbåt i sjönöd utanför Ulvön i september 1944

Föreläsare: Lars Grundberg, f.d. ambassadör i Estland.

Datum och tid: Måndag 23 september, kl 10.00-12.00. OBS! Dag och tid!

Om föreläsaren: Lars Grundberg är född och uppvuxen i Örnsköldsvik och har haft en lång karriär inom Utrikesdepartementet, bland annat som Sveriges förste ambassadör i Tallinn efter självständigheten. Lars är också ledamot av styrelsen för Vasamuseets Vänner och i Sjöhistoriska Samfundet.

Innehåll: När Finland slöt vapenstilleståndsavtal med Sovjet 1944 förstod de 6 000 ester som fanns i Finland att de måste fly. Den finska arméledningen beslöt att hjälpa dem att hemligen fly till Sverige. Motorgaleasen ”Venus” (27,5m) lade ut från Raumo med ofattbara 842 flyktingar ombord den 25 september. Kvinnor och barn i lastrummen och männen stående på däck. Överfarten skedde i regn och full storm. Efter två fasansfulla dygn siktades Ulvön. ”Venus” motor sviktade och fick slutligen motorstopp. Lotsar gick ut och heroiska insatser från lotsbåten räddade situationen. Ångbogseraren ”Minerva” kunde bogsera in ”Venus” till Örnsköldsvik. Den lilla staden, med då 7 000 invånare, tog emot de blöta och hungriga flyktingarna och klarade utmaningen med glans.

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen

Avgift: 100 kr.

Kontaktperson: Lars Olof Hemmingson, 076-8105836, lo.hemming@icloud.com


Nationalism och högerpopulism i Ungern

Föreläsare: Joakim Medin, frilansjournalist och författare.

Datum och tid: Onsdag 25 september, kl 13.00-15.00

Om föreläsaren: Journalisten och författaren Joakim Medin har i många år rapporterat om den nationalistiska högerpopulismens utbredning och hur den hotar demokratin och mänskliga rättigheter. Han var på plats i Kiev i februari 2022 när den hotbilden växte sig ännu större i en europeisk kontext. Även inom EU finns det regeringar som länge underminerat demokratiska funktioner och bidrar till unionens instabilitet.

Innehåll: Ungerns premiärminister Viktor Orbán är en av de främsta företrädarna för den nationalistiska högerpopulismen i EU. Han har rullat tillbaka sitt lands demokratiska landvinningar och gjort migranter, EU, de fria medierna och civilsamhället till sina största fiender. Orbán hämtar tydlig inspiration från Vladimir Putin, vars regim han står på fortsatt god fot med. Joakim berättar, utifrån sin bok Orbánistan, om Orbáns radikalisering och förklarar varför den ungerska regeringen kunnat behålla makten – och därmed blivit ett föredöme för högerpopulister i andra europeiska länder.

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen

Avgift: 100 kr.

Kontaktperson: Olle Palm, 073-8410036, ollep.hsand@gmail.com


Försvarsutbildarna berättar om sitt arbete inom Totalförsvaret

Datum och tid: Fredag 4 oktober, kl 13.00-15.00

Innehåll: Försvarsutbildarna är en frivilligorganisation som utbildar och informerar personer inom Totalförsvaret.

Totalförsvaret består av civilt försvar och militärt försvar. De frivilliga försvarsorganisationerna har uppgifter inom både det civila och det militära försvaret. De hjälper både civila myndigheter och Försvarsmakten i kris och krig. I det civila försvaret handlar det om att skydda befolkningen och se till att samhället fungerar så bra som möjligt.

HPU har nu inbjudit två informatörer från Försvarsutbildarna Västernorrland som ska föreläsa och ge oss viktiga kunskaper om hur vi ska hantera olika krissituationer som vi kan drabbas av i fred och krig.

Vi kan även få veta om vi som pensionärer kan bidra på något sätt.

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen

Avgift: 100 kr.

Kontaktperson: Gudrun Lindberg, 070-653 41 32, gudrun.lindberg53@gmail.com


Presidentvalet i USA – står demokratin på spel?

Föreläsare: Erik Åsard, professor emeritus i nordamerikastudier.

Datum och tid: Torsdag 10 oktober, kl 13.00-15.00

Om föreläsaren: Erik Åsard, född och uppvuxen i Härnösand, är professor emeritus i nordamerikastudier med inriktning mot statskunskap. Erik medverkar regelbundet med analyser och kommentarer i radio, tv och i tidningar som Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.

Erik är en av landets främsta USA-kännare och var under 25 år föreståndare för Svenska Institutet för Nordamerikastudier (SINAS) vid engelska institutionen, Uppsala universitet. Han gav under den perioden ut närmare 20 böcker på egen hand eller tillsammans med andra.

Innehåll: Huvudkandidaterna i årets amerikanska presidentval är desamma som 2020, Joe Biden och Donald Trump. Erik Åsard beskriver vad som skiljer mellan nu och då, vad som talar för respektive emot de båda kandidaterna och varför frågan om demokratins fortlevnad blivit en av de stora tvistefrågorna. Vilken roll spelar valutgången för världen i stort? Erik skisserar några tänkbara framtidsscenarier.

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen

Avgift: 100 kr.

Kontaktperson: Agnetha Höglund Sjölander, 070-5280854, agnethahs@gmail.com


Pacemakerbehandling vid hjärtsjukdom – historik, hur och varför?

Föreläsare: Ulf Näslund, professor i kardiologi.

Datum och tid: Tisdag 15 oktober, kl 13.00-15.00

Om föreläsaren: Ulf Näslund är professor i kardiologi vid Umeå Universitet. Han har forskat i många år inom olika kardiologiska områden. På senare år har Ulf genomfört ett stort forskningsprogram kring prevention av hjärt-kärlsjukdom med fokus på beteende, psykologi och livsstil. Han har också studerat mätbara markörer för att förutse utveckling av ateroskleros (åderförkalkning). Ulf har sedan många år också implanterat pacemaker och defibrillatorer.

Innehåll: Det var en svensk medicinhistorisk bedrift när thoraxkirurgen Åke Senning 1958 på Karolinska sjukhuset implanterade den första pacemakern. Nu är pacemaker etablerad behandling.

Föreläsningen beskriver hjärtats retledningssystem, de elektriska impulser som styr hjärtats puls. Symtomgivande långsam puls – pauser – hotande hjärtstillestånd är indikation för pacemaker. Även nyare indikationer vid andra rytmstörningar och vid hjärtsvikt beskrivs. Ulf tar också upp levnadsråd för patienterna.

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen

Avgift: 100 kr.

Kontaktperson: Lars Olof Hemmingson, 076-8105836, lo.hemming@icloud.com


Rysslands framtid – nya imperiedrömmar eller lydrike under Kina?

Föreläsare: Malcolm Dixelius, journalist och författare.

Datum och tid: Tisdag 22 oktober, kl 13.00-15.00

Om föreläsaren: Malcolm Dixelius har en lång karriär som reporter, från Mittnytt till utrikeschef för Aktuellt. Han var korrespondent i Moskva 1979-84 och 1990-94. Malcolm är författare till flera böcker om Ryssland ur vitt skilda aspekter. Han är också dokumentärfilmare.

Innehåll: Malcolm beskriver tänkbara utvecklingar i förlängningen av det till synes oändliga kriget i Ukraina, västvärldens splittring inför ett möjligt maktskifte i USA och det stora skifte som nu pågår i maktbalansen i hela världen.

Är det verkligen möjligt för Vladimir Putin och hans krets av makthavare att med våld återskapa det Ryska imperiets storhet? Eller slutar den ryske presidentens försök att vända historiens gång med att landet för lång tid isoleras från Väst, och blir både ekonomiskt och politiskt beroende av Kina? Vilka följder får de två alternativen för Sverige, för NATO och för EU?

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen

Avgift: 100 kr.

Kontaktperson: Lars Olof Hemmingson, 076-8105836, lo.hemming@icloud.com


Lust och Nöd: Karin och Nils Adamsson – sexualupplysningens pionjärer

Föreläsare: Gunella Björk, docent i historia.

Datum och tid: Tisdag 29 oktober, kl 13.00-15.00

Om föreläsaren: Gunella Björk är docent i historia och författare till flera biografier om bland andra Margaret Thatcher, Kata Dahlström och makarna Nils och Karin Adamsson.

Innehåll: Under många år var “Nils Adamsson” närmast synonymt med kondomer. Bakom namnet stod ett gift par som redan i början av förra seklet kämpade för människans rätt till sexuell njutning utan oro för oönskade graviditeter. Men deras verksamhet hade ett högt pris. Både Nils och Karin dömdes till fängelse eftersom det var förbjudet att informera om preventivmedel.

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen

Avgift: 100 kr.

Kontaktperson: Anita Ljunglöf, 0703–338476, anita.ljunglof@gmail.com


Nenetser – tundrans folk

Föreläsare: Anita och Gustaf Forsell, historiker, författare och konstnärer.

Datum och tid: Tisdag 5 november, kl 13.00-15.00

Innehåll: Välkomna att följa med på en resa till Sibirien tillsammans med Anita och Gustaf Forssell. De slår följe med nenetsfamiljen Laptander under deras flytt med renarna till sommarbeteslandet i norra Uralbergen i april 2017. Resan startar nära gruvstaden Kharp där regimkritikern Aleksej Navalnyj sist hölls fängslad. Resan pågår i tio dygn och vi får en levande känsla av hur en renskötande nomadfamilj kan leva i dagens Ryssland, ett vardagsliv som vi tror har många förhållanden gemensamt med hur samerna levde i Norden under 1930- och 40-talen.

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen

Avgift: 100 kr.

Kontaktperson: Kerstin Holmstén, 070-398 18 14, tetta_eriksson@hotmail.com


Ångermanälven – kulturarv under vatten

Föreläsare: Lennarth Högberg, marinbiolog.

Datum och tid: Tisdag 19 november, kl 13.00-15.00

Om föreläsaren: Lennarth Högberg, marinbiolog och yrkesdykare driver företaget Dyk- & fototeknik i Sundsvall med inriktning mot besiktningar, inventering och dokumentation.

Innehåll: Under tre somrar har marinarkeologerna Lennarth Högberg och Jens Lindström letat efter sjunkna fartygslämningar på botten av Ångermanälven. Under ytan döljer sig ett fantastiskt kulturarv som få känner till. Vrak som berättar om händelser i gångna tider. Vi får höra om upprinnelsen till projektet, genomförandet och resultatet av undersökningen.

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen

Avgift: 100 kr.

Kontaktperson: Anita Ljunglöf, 0703–338476, anita.ljunglof@gmail.com


Ångermanälvens historia under 10 000 år

Föreläsare: Lars Högberg, hembygdsforskare.

Datum och tid: Tisdag 26 november, kl 13.00-15.00

Om föreläsaren: Lars Högberg har under lång tid studerat Härnösand och dess omgivningar. Han har medverkat i olika projekt, till exempel om Härnösands maritima arv och i bildandet av Höga kusten som världsarv.

Innehåll: Detta är den första föreläsningen i en serie på fyra. I föreläsningarna följer vi den mäktiga Ångermanälven från källorna i fjällkedjan till mynningen i Bottenhavet. Älvens 10 000-åriga historia från istidens glaciärer, vidare genom årtusenden av natur- och kulturhistoria fram till dagens allt djärvare brobyggande.

I denna föreläsning inleder vi med de första 8 000 åren.
Istiden och landhöjningen formar landskapet längs älven och skapar förutsättningarna för den ångermanländska kulturutvecklingen. Fångstfolken tar det jungfruliga landskapet i besittning under sten- och bronsålder.

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen

Avgift: 100 kr.

Kontaktperson: Anita Ljunglöf, 0703–338476, anita.ljunglof@gmail.com


Demokrati och rättvisa i klimatomställningen

Föreläsare: Daniel Lindvall, sociolog.

Datum och tid: Torsdag 5 december, kl 13.00-15.00

Om föreläsaren: Daniel Lindvall är sociolog och seniorforskare vid Climate Change Leadership, på Uppsala Universitet. Hans forskning handlar framför allt om demokrati- och rättviseperspektiv i klimat- och energiomställningen. Han har också varit huvudsekreterare för ett flertal statliga utredningar, däribland Demokratiutredningen. Daniel är författare till flera böcker, såsom Upphettning – Demokratin i klimatkrisens tid.

Innehåll: Daniels bok Upphettning är en djupdykning i klimatförnekelse som politisk rörelse. Utifrån aktuell forskning diskuteras de utmaningar som den globala uppvärmningen ställer på vårt demokratiska styrelseskick utifrån frågeställningar som:

Kan vi med demokratins hjälp hantera klimatfrågan?
Varför motsätter sig den auktoritära nationaliströrelsen så aktivt klimatvetenskap?

Daniel kommer också att prata om sin senaste forskning om rättviseperspektiv och delaktighet i utbyggnaden av vindkraft – något som är högst aktuellt i våra trakter.

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen

Avgift: 100 kr.

Kontaktperson: Bengt Schibbye, 070-6665210, bengt@schibbye.se

För dig som har lust att lära även efter pensioneringen