Hösten 2023 Föreläsningar

Hur ska Västernorrland och resten av norra Sverige försvaras?

Föreläsare: Överste Jonas Karlsson, chef för I21 Västernorrlands regemente och Jämtlands fältjägarkår i Sollefteå och Östersund.

Datum och tid: torsdag den 7 september, kl 10.00-12.00. OBS tiden!

Observera att lokalen är ändrad till Teaterns stora scen!

Innehåll: Försvarsmakten i Sverige med armén, marinen, flygvapnet och hemvärnet genomgår nu en omfattande upprustning och förstärkning.

Omvärldsläget har resulterat i en allmän satsning inte bara på Försvarsmakten utan hela totalförsvaret, där samhället ser över och förstärker även den civila beredskapen med till exempel beredskapslager.

Värnplikten, som var vilande under ett antal år, har återupprättats och intresset för att ansluta sig till Hemvärnet är så stort att det bildats kö för att få bli antagen.

Samtidigt pågår ett fullskaligt krig i Europa efter Rysslands invasion av Ukraina och Sverige har ansökt om medlemskap i försvarsalliansen Nato.

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen
Ny lokal: Teaterns stora scen

Avgift: 100 kr.

Kontaktperson: Margareta Brodin, 070-2969189, k.m.brodin@telia.com


Kvinnliga bortglömda tonsättare under den tidiga musikens tid

Föreläsare: Vassilis Bolonassos, kulturvetare och radioproducent, mest känd för programmet Alltid på en söndag i P2.

Datum och tid: torsdag 21 september, kl 13.00-15.00

Om föreläsaren: Vassilis Bolonassos är född och uppvuxen i Grekland och flyttade 1968 till Sverige. I Sverige valde han att läsa teatervetenskap, idé- och lärdomshistoria, litteraturvetenskap, nordiska språk, filmvetenskap samt bibliotekskunskap. Han började på SR 1979, och 1987 knöts han till P2 – Musikradion och började producera och presentera musikprogram såsom Opp Amaryllis, Entré, tonsättarporträtt och Notturno.

Innehåll:Varmt välkommen till ett program med musik som inte behöver bäst-före-datum, Musik som önskar utrusta sina lyssnare med gott mod och vingar. Ett måste för hälsan, ett näste för själen!
Så inledde den välkände radioprofilen, barocknörden och norrlandsälskaren Vassilis Bolonassos sitt program Alltid på en söndag, som han producerade under åren 1999-2012. Idag blir det föredrag och musiklyssning med Vassilis, som presenterar kända och okända kvinnliga tonsättare från medeltid till barock.

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen

Avgift: 100 kr.

Kontaktperson: Bengt Schibbye, 070-6665210, bengt@schibbye.se


När våra sinnen sviker – om lukten, smaken och balansen

Föreläsare: Åsa Kjellgren, överläkare vid Norrlands Universitetssjukhus och specialist inom Öron – näsa – hals samt Hörsel- och balansrubbningar. Åsa är även lärare på läkarprogrammet med föreläsningar om hörsel- och yrselsjukdomar.

Datum och tid: torsdag 28 september, kl 13.00-15.00

Innehåll: I föreläsningen lyfter Åsa fram två av våra mer bortglömda sinnen: lukt och balans. Hur fungerar luktsinnet? Hur påverkar luktsinnet smaken? Finns det behandlingar vid nedsättning av luktsinnet? Covid-19 pandemin gav luktpåverkan hos många människor.

Yrsel och problem med balansen är vanliga besvär som kan vara väldigt handikappande. Att gå upprätt och hålla balansen kräver samordning från flera olika sinnesorgan. Hur fungerar balanssinnet? Vilka är orsakerna till balansproblem hos äldre? Åsa beskriver de vanligaste yrselsjukdomarna.

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen

Avgift: 100 kr.

Kontaktperson: Lars Olof Hemmingson, 076-8105836, lo.hemming@icloud.com


Hållbar design

Föreläsare: Gunnar Anderung är industridesigner och arbetar både som konsult med eget företag och som lärare i industridesign på högskolan i Gävle, med fokus på hållbarhet.

Datum och tid: torsdag 5 oktober, kl 13.00-15.00

Innehåll: Vad är hållbar design? Är design och hållbarhet möjliga att kombinera? Designprocessen är en problemlösande process, som ska ta in och behandla användares och övriga intressenters behov och omsätta det i en lösning. En av dessa intressenter kan vara vår planet.

Gunnar kommer att vrida och vända på begreppet hållbarhet, men också berätta om hur design kan vara en väg att hitta möjliga lösningar till en lite bättre värld.

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen

Avgift: 100 kr.

Kontaktperson: Kerstin Holmstén, 070-3981814, tetta_eriksson@hotmail.com


Sarek till Arktis – Urfolken stiger fram

Föreläsare: Anita och Gustaf Forssell, historiker, författare och konstnärer.


Gustaf och Anita njuter av den nyutkomna boken Sarek till Arktis i sin älskade fjällmiljö.


Urfolksungdomar dansar på Riddu Riđđu festivalen i norra Norge 2014.


Tioårsjubiléet av Nunavut Land Claim Agreement som firas i Kinngait 2003.

Datum och tid: tisdag 10 oktober, kl 13.00-15.00

Innehåll: I föredraget berättar Anita och Gustaf Forssell om sina arktiska drömmar, och frågor som växte fram under många års vandringar i Sarek.

Nu när de har rest i Arktis i drygt 20 år vill de dela med sig av de intressantaste upplevelserna. Det gör de med ord, bild och ljud som berättar om natur, människor och djur i Arktis. Hur har den globala uppvärmningen steg för steg påverkat livsförhållandena? Hur har konst och musik banat väg för ökat inflytande och försörjning för urfolken i Arktis? Hur har människors drömmar om ett bättre liv tagit form? Det är några av de frågor Anita och Gustaf har burit med sig på sina arktiska resor. I föredraget ger de sina svar.

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen

Avgift: 100 kr.

Kontaktperson: Kerstin Holmstén, 070-3981814, tetta_eriksson@hotmail.com


Norrlands oförlösta framtid

Föreläsare: Po Tidholm, författare, journalist och kulturkritiker.

Datum och tid: torsdag 12 oktober, kl 13.00-15.00

Om föreläsaren: Po Tidholm är författare, journalist och kulturkritiker. Bor i Hälsingland varifrån han analyserar frågor om stad och landsbygd, särskilt om norra Sverige. Han har skrivit artiklar, essäer och gett ut böckerna Norrland och Läget i landet Po är deltagare i programmet Spanarna och har varit sommarpratare i P1. Han har belönats med Olof Högberg-plaketten och Ludvig Nordström-priset.

Innehåll: Norrland har setts som en landsända där energin och råvarorna som bygger ekonomin ska hämtas. Eller betraktats som en vildmark där den urbana människan åker skidor eller vandrar i fjällen. Men hur ser framtiden ut? Stora industrisatsningar och klimatneutral energi behövs i en grön omställningsvåg. Kan utvecklingen verkligen gynna Norrland denna gång?

Po föreläste i HPU i februari 2023 och gav då en grundlig beskrivning av demografiska basfakta. Men vad är den norrländska visionen för framtiden? Vilka politiska val eller ekonomiska incitament är nödvändiga för likställda förutsättningar stad – landsbygd, i norr och söder? Po utgår från 17 råd. Tid för diskussion.

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen

Avgift: 100 kr.

Kontaktperson: Lars Olof Hemmingson, 076-8105836, lo.hemming@icloud.com


Jazz i svensk film

Föreläsare: Åke Dahlbäck, jazzmusiker, lärare.

Datum och tid: onsdag 18 oktober, kl 13.00-15.00

Innehåll: Jazz i svensk film – från Säg det i toner till Sameblod och däremellan lite Alice Babs, Monica Zetterlund, Hasse & Tage samt Sven Klang. Föreläsningen handlar om hur svenska filmskapare anpassade sig till ljudfilmens möjligheter, både när dåtiden var ny och i nutidens sätt att skapa dåtid. Vi möter skådespelare och sångare, kompositörer och regissörer under två timmar.

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen

Avgift: 100 kr.

Kontaktperson: Anita Ljunglöf, 070-3338476, anita.ljunglof@gmail.com


Rysslands överfall mot Ukraina – Sorgen över ett omöjligt krig

Föreläsare: Malcolm Dixelius, journalist och författare.

Datum och tid: torsdag 26 oktober, kl 13.00-15.00

Om föreläsaren: Malcolm Dixelius lärde sig ryska vid Försvarets tolkskola och Uppsala universitet. Därefter gick han journalistutbildning och gjorde karriär som reporter, från Mittnytt till utrikeschef för Aktuellt. Han var korrespondent i Moskva 1979-84 och 1990-94. Malcolm är författare till två böcker om rysk organiserad brottslighet: Rysslands undre värld (1994) och Maffians Ryssland (1997).

Han är också dokumentärfilmare i eget bolag och har gjort filmer som: Rysk maffia, CCCP hockey, DC-3:ans sista resa och Frihetens bittra smak, om Anna Politkovskaja.

Innehåll: En personlig betraktelse över hur det kunde bli krig mellan två grannländer som har så mycket mer gemensamt än bara historia och kultur. Från tiden då Kiev var den slaviska världens huvudort och en plats där vikingarna färdades på vägen till Konstantinopel. Om tsartidens erövringar och fram till den sköra obalans som uppstod mellan ett sargat Ryssland och ett nymornat Ukraina efter Sovjetunionens sammanbrott. Varför väckte Ukrainas val att närma sig EU och Västeuropa 2014 en sådan ovilja i Moskva att det till slut ledde till oförsonligt hat och ett anfallskrig? Malcolm ger oss också några tankar om den krångliga väg som till slut måste leda fram till fred.

Lokal: Sambiblioteket Alfhild Agrellsalen

Avgift: 100 kr.

Kontaktperson: Lars Olof Hemmingson, 076-8105836, lo.hemming@icloud.com


Vad gjorde kvinnorna när männen skrev historia?

Föreläsare: Gunella Björk, docent i historia vid Örebro universitet.

Datum och tid: tisdag 31 oktober, kl 13.00-15.00

Om föreläsaren: Gunella Björk är docent i historia och författare till flera biografier om bland andra Margaret Thatcher, Kata Dahlström och makarna Nils och Karin Adamsson.

Innehåll: Sveriges historia var länge männens historia. I skolans historieböcker har vi alla läst om tappra män som krigade för kung och fosterland – men vad gjorde kvinnorna? Det har alltid funnits ungefär lika många kvinnor som män, ändå har kvinnorna osynliggjorts i historieskrivningen. Gunella Björk berättar för oss vad den andra halvan av Sveriges befolkning gjorde när männen skrev historia – ”kvinnorörelsen” i ett historiskt perspektiv. Hur har vägen sett ut fram till den relativa jämställdhet vi har i dag? Rösträttskampen i början av 1900-talet känner vi till, men vad hände före och efter?

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen

Avgift: 100 kr.

Kontaktperson: Anita Ljunglöf, 070-3338476, anita.ljunglof@gmail.com


Möt författaren bakom Fröken Frimans Krig

Föreläsare: Eva Kaijser, journalist och författare.

Datum och tid: torsdag 16 november, kl 13.00-15.00

Om föreläsaren: Eva Kaijser är journalist och författare. Hon har under många år arbetat på Sveriges Radio. För ett år sedan hade hon en föreläsning för HPU om sin mormor Anna Kaijser.

Innehåll: TV-serien Fröken Frimans krig slog alla publikrekord. Mindre känt är att den byggde på verkliga händelser i början av förra seklet. Verklighetens fröken Friman hette Anna Whitlock. Under hennes ledning startade en handfull kvinnor mot alla odds en egen kooperativ affär, Svenska Hem, mitt i Stockholm. Det var en protest mot dyr och dålig mat. Men det var också ett sätt att ge kvinnor självförtroende och makt, i en tid då de varken hade egna pengar eller rösträtt.

Journalisten Eva Kaijser skrev tillsammans med Monika Björk boken som TV-serien byggde på. Hör henne berätta om Anna Whitlock och hennes vänner, om butikerna, rösträtten och de svenska kvinnornas kamp för jämlikhet.

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen

Avgift: 100 kr.

Kontaktperson: Kerstin Holmstén, 070-3981814, tetta_eriksson@hotmail.com


Världen som väntar – vårt liv i klimatförändringarnas Sverige / vår framtid i ett upphettat Sverige

Föreläsare: Peter Alestig, klimatredaktör på Dagens Nyheter. Han har länge bevakat frågor om klimat och hållbarhet, samt arbetat som Afrikakorrespondent.

Datum och tid: tisdag 21 november, kl 13.00-15.00

Innehåll: Sverige befinner sig mitt i en dramatisk förändring. Det snöar mindre, regnar mer och har blivit varmare. Förändringen av vårt klimat sker allt snabbare och får en rad oväntade effekter i vår vardag, för vårt samhälle och i vår omvärld.

I den kritikerrosade boken Världen som väntar, tecknar klimatjournalisten Peter Alestig på ett nyskapande sätt en bild av hur våra liv kommer att påverkas av den globala uppvärmningen. Hur slår extremvädret mot vår hälsa och mot husmarknaden? Hur förändras Sveriges roll i världen när det fossila fasas ut? Hur försvarar vi demokratin, när klimatfrågan ställer människor mot varandra?

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen

Avgift: 100 kr.

Kontaktperson: Bengt Schibbye, 070-6665210, bengt@schibbye.se


Vuollerim – en stenåldersbosättning i norra Norrland

Föreläsare: David Loeffler lektor i arkeologi vid Umeå universitet.

Datum och tid: måndag 27 november, kl 13.00-15.00

Om föreläsaren: David Loeffler är fil dr i Norrlands arkeologi, och specialist inom stenåldersforskning vad gäller Norrland. Han är sakkunnig inom kulturlandskapsanalys och var ansvarig för utgrävningen i Vuollerim.

Innehåll: Redan för 100 år sedan visste arkeologer att större delen av Skandinavien tagits i besittning av människor vid slutet av den senaste istiden, efter glaciärernas tillbakadragande. Allt fler och äldre upptäckter kom slag i slag i Danmark, Norge, södra Sverige och Finland – men inte i Norrland. Här var det praktiskt taget tomt. Man ansåg att ingen kunde bo i dessa trakter på vintern, och att det endast förekom tillfälliga besök under den varma årstiden, av stenåldersfolk söderifrån. I slutet av 1970-talet, vid den nyligen etablerade institutionen för arkeologi vid Umeå universitet, funderade några arkeologistuderande om inte även Norrland hade befolkats lika tidigt som söderöver. År 1983 gick en handfull av dessa arkeologistudenter till skogs för att leta efter bevis som kunde bekräfta dessa antaganden. De visste inte hur bevisen skulle gestalta sig, var de kunde ligga eller om de fanns. Genom en kombination av tur och skicklighet hittades det man sökte och mycket mer, ett helt okänt förhistoriskt samhälle i norra Norrland från tiden cirka 4000 år f.kr. Sedan dess har allt fler och äldre upptäckter kommit slag i slag.

.Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen

Avgift: 100 kr.

Kontaktperson: Anita Ljunglöf, 070-3338476, anita.ljunglof@gmail.com


Det finns många missförstånd om NATO

Föreläsare: Ulla Gudmundson, diplomat och fri skribent.

Datum och tid: fredag 1 december, kl 13.00-15.00

Om föreläsaren: Ulla Gudmundson är diplomat och fri skribent. Hon har varit analyschef på UD, expert i EU kommissionen, varit biträdande chef för Sveriges NATO delegation i Bryssel och varit ambassadör vid den Heliga Stolen och på Malta. Som författare har hon skrivit böckerna NATO i närbild och nyutgivna NATO – en allians i tiden. Ulla har tidigare föreläst för oss i HPU ett flertal gånger.

Innehåll: NATO kan beskrivas som en institutionaliserad idé om en ödesgemenskap över Atlanten, mellan USA och Europa. NATO är en politisk organisation. Fungerar relationen USA – Europa så fungerar NATO, krisar den så krisar NATO. De militära resurserna är de enskilda medlemsländernas. NATO är ingen överhet, medlemmarna har inte överlämnat någon suveränitet. NATO är en praxis där man övar tillsammans och har genomfört gemensamma operationer, exempelvis under Balkankrigen. NATO har genom historien anpassat sig till nya lägen. Dagens relation mellan NATO och Ryssland är ett nutida uttryck för en urgammal tanke om motsättning öst – väst, se kriget i Ukraina. Men vad händer med NATO när Kina har ambitioner som global stormakt?

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen

Avgift: 100 kr.

Kontaktperson: Lars Olof Hemmingson, 076-8105836, lo.hemming@icloud.com


Federico García Lorca – poet och rebell

Föreläsare: Anders Olsson, docent i engelska, Mittuniversitetet.

Datum och tid: torsdag 7 december, kl 10.00-12.00 OBS tiden!

Innehåll: Federico García Lorca föddes i den andalusiska byn Fuente Vaqueros på Granadaslätten år 1898. Redan som lite pojke skrev han dikter och byggde en dockteater, där han framförde sina egna skådespel. Han blev sedan den mest kände spanske poeten och dramatikern, känd inte bara i Spanien utan i hela världen. Han samarbetade med andra poeter, författare, kompositörer, bildkonstnärer och filmare. Han blev en frontfigur för den spanska republik som fanns före Francos maktövertagande. Lorca avrättades utanför Granada år 1936 i det spanska inbördeskrigets början. Om denne poet och dramatiker, denne motståndsman och rebell kommer Anders att berätta.

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen

Avgift: 100 kr.

Kontaktperson: Agnetha Höglund Sjölander, 070-5280854, agnethahs@gmail.com

För dig som har lust att lära även efter pensioneringen