Våren 2024 Föreläsningar

Svinnlandet: vad kan vi göra för att minska matsvinnet?

Föreläsare: Andreas Jakobsson, frilansjournalist och författare.

Andreas Jakobsson
Foto: Patrik Lundin

Datum och tid: tisdag den 9 januari, kl 13.00-15.00

Innehåll: Journalisten och författaren Andreas Jakobsson har i tio års tid levt på sådant andra har kastat. I sina föredrag ger han företag, verksamheter och privatpersoner verktyg för att bli hållbarare. Att se saker med nya ögon ger möjligheter att ta tillvara sådant som oftast ses som skräp, och på så sätt spara pengar, tid och klimat. Med en blandning av humor och allvar väcker Andreas engagemang för hållbarhetsfrågor och presenterar okonventionella metoder för att tackla de stora utmaningar mänskligheten står inför.

I Dumpstringshandboken och i sina föredrag kartlägger han svinnet, presenterar möjliga lösningar och guidar till ett hållbart liv. Andreas Jakobsson har bland annat medverkat i tv-program som SVT:s Maträddarna, Go’kväll, Nyhetsmorgon och Efter fem. Läs mer på hans blogg: Dumpstringslyx.com.

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen

Avgift: 100 kr.

Kontaktperson: Bengt Schibbye, 070-6665210, bengt@schibbye.se


Kan kost och motion förebygga diabetes typ 2? 

Föreläsare: Elin Chorell, docent och universitetslektor inom translationell molekylär medicin på institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin på Umeå Universitet.

Elin Chorell

Datum och tid: onsdag 24 januari, kl 13.00-15.00

Om föreläsaren: Elin skriver själv: ”Med en passion för naturvetenskap och en nyfikenhet om hur kost och träning påverkar vår hälsa och prestation, tog jag steget från analytisk och organisk kemi till medicinsk forskning. I mitt arbete har jag fördjupat mig i överviktsrelaterad sjuklighet och dess påverkan på vårt mående. I min nuvarande forskargrupp ställer vi oss frågan: Vilka mekanismer ligger till grund för de STORA folksjukdomarna diabetes typ 2 och hjärtkärlsjukdom? Vårt mål är att belysa och förstå dessa mekanismer, i syfte att utveckla innovativa behandlingsmetoder och diagnostiska verktyg som kan bidra till att förebygga och bekämpa dessa sjukdomar.”

Innehåll: Diabetes är en allvarlig sjukdom som har en omfattande inverkan på stora delar av vår kropp. Sjukdomens utveckling är resultatet av en komplex samverkan mellan våra gener och vår livsstil. Denna föreläsning fördjupar den senare aspekten, vår livsstil. Elin ska avslöja hur vi, genom att anpassa vår träning och kost, kan sakta ner, och i vissa fall även vända sjukdomsförloppet!

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen

Avgift: 100 kr.

Kontaktperson: Bengt Schibbye, 070-6665210, bengt@schibbye.se


Christopher Polhem – entreprenörernas entreprenör!

Föreläsare: Michael H Lindgren, civilingenjör i maskinkonstruktion och filosofie doktor i teknik och social förändring.

Michael H Lindgren

Datum och tid: torsdag 1 februari, kl 13.00-15.00

Om föreläsaren: Michael H Lindgren har varit verksam som forskare, lärare, universitetslektor, maskinkonstruktör, pedagog och författare. I fokus för hans verksamhet står människor, teknik, innovationer, energi, naturvetenskap, ekonomi, religion och miljö – allt i de långa historiska tvärvetenskapliga perspektiven. Han är författare till biografin Christopher Polhems testamente: Berättelsen om ingenjören, entreprenören och teknikpedagogen som ville förändra Sverige (2011).

Innehåll: Välkomna till en rikt illustrerad föreläsning om den otrolige mångsysslaren Christopher Polhem (1661-1751) och hans geniala uppfinningar och idéer. En garanterat spännande mångfasetterad berättelse om Sverige på 1600- och 1700-talen – såsom Polhem upplevde det hela under sitt 89-åriga liv.

Vi får följa den otroligt driftige och av familjen övergivne invandrarsonens mycket händelserika väg genom livet. Från kreativ rastlös dräng via det trasiga konsturet i Uppsala domkyrka till hans båda gynnare Karl XI och Karl XII, till adlandet och entreprenören Polhems egen herrgård på Södermalm. Vi får också höra om byggandet av den första riktiga slussen i Stockholm – den vackra Röda Slussen.

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen

Avgift: 100 kr.

Kontaktperson: Agnetha Höglund Sjölander, 070-5280854, agnethahs@gmail.com


De kommer att vara annorlunda svenskar 

Föreläsare: Simon Sorgenfrei, professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola.

Simon Sorgenfrei

Datum och tid: torsdag 8 februari, kl 13.00-15.00

Om föreläsaren: Simon Sorgenfrei är föreståndare för IMS – institutet för forskning om mångreligiositet och sekularitet vid Södertörns högskola. Han har i huvudsak forskat om islam i historia och samtid och har publicerat två uppmärksammade monografier om islam i Sverige. Den senaste De kommer att vara annorlunda svenskar, vilken denna föreläsning kommer att utgå från, belönades med pris av Kungliga Gustav Adolf Akademien

Innehåll: Vid förra sekelskiftet flyttade en man vid namn Ebrahim Umerkajeff till Stockholm och länge levde han där som landets ende muslim. Han kom till Sverige som ung fattig äventyrare men blev med tiden en framgångsrik affärsman. 1930 fick han sällskap av familjen Ahram från Turkiet, och när ytterligare muslimska familjer kom som flyktingar under andra världskriget hjälpte Ebrahim dem tillrätta. Simon berättar om denna grupp, Sveriges första muslimer. Föreläsningen handlar även om hur Sverige under 1900-talet gick från att vara ett utvandringsland med relativt homogen befolkning, till att bli ett invandringsland och Europas mest mångreligiösa land. När Ebrahim Umerkajeff kom till Stockholm hade Sverige drygt 5 miljoner invånare varav 99,7 % var medlemmar i Svenska kyrkan och bara 35 000 var födda utomlands, huvudsakligen i grannländerna. I dag är 20 % födda utomlands och islam är Sveriges näst största religion.

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen

Avgift: 100 kr.

Kontaktperson: Anita Ljunglöf, 070-3338476, anita.ljunglof@gmail.com


Historien får liv 

Föreläsare: Oscar Nilsson är skulptör och utbildad arkeolog.

Oscar Nilsson

Datum och tid: tisdag 20 februari, kl 10.00-12.00 OBS tiden!

Om föreläsaren: Oscar har lärt sig tekniken att återskapa ansikten i England. Som Sveriges ende ansiktsrekonstruktör har han återskapat utseendet hos flera historiska personer, såväl kända som okända, och är representerad på flera muséer både utomlands och i Sverige. Oscar har även hjälpt polisen att återskapa utseende på en okänd man vars kranium man hittat.

Innehåll: Oscar berättar om sitt arbete med att återskapa utseendet på människor som hittats som arkeologiska fynd eller i forensiska sammanhang.

Vi som bor i Härnösand kan stifta bekantskap med hans modell ”Kvinnan från Lagmansören” på Västernorrlands museum. Hon ser ut som om hon när som helst ska slå sönder glasmontern hon står i och ge sig ut på jakt.

På Varbergs fästning står en mycket verklig Bockstensman, som Oscar har gjort. I det nyligen visade TV-programmet om Regalskeppet Vasa visades en av de återfunna passagerarna, likaledes skapad av Oscar Nilsson.

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen

Avgift: 100 kr.

Kontaktperson: Margareta Brodin, 070-2969189, k.m.brodin@telia.com


Nämforsen: bilden av en plats i förändring 

Föreläsare: Linda Thompson, konstnär och fotograf.


Foto: Hanna Persson och Linda Thompson

Datum och tid: torsdag 29 februari, kl 13.00-15.00

Om föreläsaren: Linda är konstnär och doktorand i konstnärlig gestaltning hos HDK-Valand i samarbete med Mittuniversitetet. Hon har en bakgrund inom bildjournalistik och är författare till tre monografier som på olika sätt behandlar representationen av migration genom dokumentärkonsterna.

Läs och se mer på: www.lindamthompson.com

Innehåll: Inom dokumentärfotografin finns en tradition av intresse för sociala och miljömässiga frågor, men trots goda avsikter fortsätter utmaningar att finnas, relaterade till representation av ämnet. Samtidigt har dokumentär fotografisk praxis och artefakter använts på utnyttjande sätt mot både människor och naturen. Termer som ”decolonising photography” eller ”environmental rephotography” har etablerats för att beskriva arbetet med att engagera sig i omarbetning eller revidering av fotografiska arkiv och tidigare berättelser. Föreläsningen utgår ifrån Lindas pågående konstnärliga forskningsprojekt, Revision and the River, som undersöker bevittnande och revidering i dokumentärkonstpraktiken, med fokus på berättelser om Nämforsen som en plats i förändring.

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen

Avgift: 100 kr.

Kontaktperson: Olle Palm, 073-8410036, ollep.hsand@gmail.com


Nils Gissler – vårt återupptäckta snille 

Föreläsare: Lars Högberg, hembygdsforskare.

Lars Högberg
Gissler på Vårdkasen och Venuspassagen.

Datum och tid: onsdag 13 mars, kl 13.00-15.00

Om föreläsaren: Lars Högberg har under lång tid studerat Härnösand och dess omgivningar. Han har medverkat i olika projekt, till exempel om Härnösands maritima arv, och i bildandet av Höga kusten som världsarv.

Innehåll: Nils Gissler var Norrlands förste utbildade läkare. Han studerade och verkade i Härnösand från 1725 till sin död 1771. Som lärjunge till Linné och medlem av Kungliga Vetenskapsakademien forskade han outtröttligt inom många discipliner. Möt honom i hans gärningar och upptäckter här i Härnösand. Hans namn står numera bland ”namnen i taket” i gamla Läroverkets aula.

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen

Avgift: 100 kr.

Kontaktperson: Anita Ljunglöf, 070-3338476, anita.ljunglof@gmail.com


Fiberbankarna – inte bara miljöhot? 

Föreläsare: Erik Hedenström, professor i organisk kemi vid Mittuniversitetet.

Erik Hedenström
Foto: Lasse Edfast/SR

Datum och tid: torsdag 21 mars, kl 13.00-15.00

Om föreläsaren: Erik Hedenström har en utbildningsbakgrund som maskiningenjör, kemistutbildning vid högskola och som ämneslärare i Ma, Fy, Ke. Han disputerade inom organisk kemi vid KTH. Sedan 20 år är han professor i organisk kemi vid Mittuniversitetet. Erik har forskarerfarenhet inom kemisk ekologi, organisk totalsyntes, fermentering, miljöproblem och innovation.

Innehåll: Sedan 1800-talets slut har trä- och massaindustri bedrivits i Västernorrland. Från dessa fabriker släpptes förorenat processvatten ut längs kust, älvar och sjöar fram till 1969, då mer strikta miljölagar infördes. Nu finns sediment av fibermaterial, så kallade fiberbankar, lagrade på bottnarna som innehåller miljöfarliga tungmetaller och andra gifter. Målsättningen för forskningen vid Miun är att miljösäkert plocka upp fiberbankar för avgiftning, för att sedan kunna nyttiggöra det avgiftade materialet.

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen

Avgift: 100 kr.

Kontaktperson: Lars Olof Hemmingson, 076-8105836, lo.hemming@icloud.com


Klimatförändringarna i polartrakterna – varför går det snabbare där och hur påverkar det oss? 

Föreläsare: Kjell Bäckvall, meteorolog.

Kjell Bäckvall

Datum och tid: torsdag 4 april, kl 13.00-15.00

Om föreläsaren: Kjell Bäckvall har arbetat som prognosmeteorolog runt om i världen, bland annat på Grönland och på forskningsfartyget ”JOIDES Resolution” på två expeditioner till Nordatlanten, och senast till utanför Antarktis.

Innehåll: Kjell berättar om arbetet ombord på dessa expeditioner med olika naturvetenskapliga forskare från ett flertal länder och discipliner. Dessa har varit professorer och doktorander i biologi, geologi, paleontologi med mera. Kjell beskriver också arbetet med att ta upp borrkärnor med flera miljoner år gamla sediment.

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen

Avgift: 100 kr.

Kontaktperson: Margareta Brodin, 070-2969189, k.m.brodin@telia.com


Urologi – de dolda folksjukdomarna i kvinnliga och manliga urinvägar

Föreläsare: Johan Styrke, urolog.

Johan Styrke

Datum och tid: torsdag 11 april, kl 13.00-15.00

Om föreläsaren: Johan Styrke är prisbelönt forskare och urolog vid Sundsvalls sjukhus och Umeå universitet. Johan är drivande i Norra sjukvårdsregionen för decentraliserad forskning.

Innehåll: Johans föreläsning belyser de kvinnliga och manliga urinvägarnas funktioner genom livet. Han kommer att belysa vattenkastningsbesvär, infektioner inom urinvägarna, njurstenssjukdom samt handläggning av prostatacancer och urinblåsecancer.

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen

Avgift: 100 kr.

Kontaktperson: Lars Olof Hemmingson, 076-8105836, lo.hemming@icloud.com


Älskade Humlor!

Föreläsare: Bo Söderström docent i biologi.

Bo Söderström

Datum och tid: tisdag 16 april, kl 13.00-15.00

Om föreläsaren: Bo Söderström arbetar som chefredaktör på Kungliga Vetenskapsakademin. Han är docent i biologi och har varit intresserad av djur sedan tidig ålder. Bo har skrivit boken Humlor i Sverige – en fälthandbok 2013 och har sedan dess gett ut böcker om Skånes och Västmanlands humlor. Han har föreläst om humlor för trädgårdssällskap, ornitologer och entomologer runt om i Sverige. Han har även gjort en fältbestämningsbok om Nordens dagfjärilar samt skrivit uppskattade populärvetenskapliga böcker om våra hundar och katter.

Innehåll: Få andra insekter är lika efterlängtade som årets första humla som tumlar runt bland vårblommorna. Vi känner nog alla till att humlor är en av de allra bästa pollinerarna av våra fruktträd och bärbuskar. Humlorna är aktiva i snart sagt alla väder, men larmrapporter har kommit under senare tid: humlor som trivs i kallare klimat kanske inte klarar av att stå emot det förändrade klimatet. I denna föreläsning berättar Bo Söderström ”allt” om humlor. Hur man känner igen dem, hur man kan få dem att trivas hemmavid, hur man studerar dem, och hur det går för dem.

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen

Avgift: 100 kr.

Kontaktperson: Kerstin Holmstén, 070-398 18 14, tetta_eriksson@hotmail.com


Konstnär på polarexpedition 

Föreläsare: Ida Rödén, konstnär.

Ida Rödén

Datum och tid: tisdag 23 april, kl 13.00-15.00

Om föreläsaren: Ida Rödén är konstnär och redaktör för konsttidningen Volym. Hon är född i Härnösand, tog kandidatexamen vid Umeå Konsthögskola 2009 och magisterexamen vid California College of the Arts 2011. Sedan 2013 bor hon i Stockholm.

Innehåll: Polarforskningssekretariatet driver sedan 1988 ett konstnärsprogram där konstnärer deltar i forskningsexpeditioner. Ida Rödén från Härnösand är den trettiosjunde konstnären som har deltagit på en sådan expedition. Under de sex veckorna på isbrytaren Oden gjorde hon dagliga anteckningar och akvareller av händelser ombord. Föreläsningen utgår från dagboksakvareller som visar livet ombord på Oden mellan den 7 maj och 15 juni 2023 och inkluderar exkursioner ut på isen, möten med isbjörnar, besök nere i maskinrummet och även det sociala umgänget med forskarna ombord.

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen

Avgift: 100 kr.

Kontaktperson: Kerstin Holmstén, 070-3981814, tetta_eriksson@hotmail.com


Staten, samerna och regionens bönder ett politiskt drama under 1700-talet som ledde till sockenlappsystemet 

Föreläsare: Sven Olofsson, lektor i historia vid Mittuniversitetet.

Sven Olofsson

Datum och tid: torsdag 2 maj, kl 13.00-15.00

Om föreläsaren: Sven Olofsson är filosofie doktor med forskningsområden samhälle och näringsliv under 1700- och 1800-talet, stads- och omlandshistoria, samisk historia.

Innehåll: I början av 1700-talet innebar en rad kungliga förordningar att samerna i mellersta Sverige, från Mälardalen och norrut, skulle tvångsförflyttas upp till fjällen i Västerbotten. Ett av skälen var att myndigheterna ogillade nomadiserande folkgrupper som levde och rörde sig utanför statens kontroll. Ett annat skäl kan ha varit de spektakulära jaktresor kungen ville ha i Mellansverige. Modern forskning visar att samer har funnits i denna region åtminstone sedan mitten av 1600-talet, och levt sida vid sida med bondebefolkningen.

I det nyss avslutade projektet Det delade landet har undersökningar visat hur landshövdingar agerade i relation till kung och riksråd, vilka påverkades av viljestarka samer och bönder till att komma fram till alternativa lösningar. Detta ledde så småningom fram till det system som innebar att sockenlappar anställdes, framför allt i Dalarna, Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län.

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen

Avgift: 100 kr.

Kontaktperson: Anita Ljunglöf, 070-3338476, anita.ljunglof@gmail.com


En ohyra på samhällskroppen

Föreläsare: Glenn Svedin, lektor i historia.

Glenn Svedin

Datum och tid: tisdag 7 maj, kl 13.00-15.00

Om föreläsaren: Glenn Svedin är lektor i historia på Mittuniversitetet. Han forskar bland annat om brottslighet och kriminalpolitik.

Innehåll: Sverige och Västernorrland genomgick stora förändringar i samband med industrialiseringsprocessen under 1800-talet och årtiondena närmast efter sekelskiftet 1900. Glenn föreläser om de stora sociala utmaningar som dessa förändringar innebar.

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen

Avgift: 100 kr.

Kontaktperson: Kerstin Holmstén, 070-3981814, tetta_eriksson@hotmail.com

För dig som har lust att lära även efter pensioneringen