Hösten 2022 Exkursioner/Studiebesök

Studiebesök i Katrinelunds trädgård

Datum och tid: Torsdag 25 augusti, kl 09.00 – 13.00

Samling vid Shell Punktens parkering, Hagavägen 76 i Sundsvall, klockan 10.15.

Som en fortsättning på vårens trädgårdstema ordnar vi ett studiebesök med guidning vid Katrinelunds trädgård, Hagavägen 76 i Sundsvall.

Det är en inspirationsträdgård på liten yta, men med stora ambitioner. Den från början privata trädgården har idag förvandlats till en levande växtplats i ständig förändring, öppen för besökare. Självlärda Charlotte Andersson ser trädgården som sin skola; hennes mål är att skapa harmoni och en källa till kunskap och hälsa. Eftersom trädgården ligger i växtzon 4 har hon anpassat växtvalet till det nordliga läget och satsat på ett evigt kretslopp. Det är också en förutsättning för en verkligt hållbar trädgård.

Vi inleder besöket med fika (kaffe/te och en ostsmörgås) i caféet, då trädgårdens skapare och ägare Charlotte Andersson presenterar sina tankar om trädgården. Därefter följer hon med oss runt och svarar på de frågor vi har. Vår föreläsare från i våras, Mirjam Åkerblom, följer med på turen. Klockan 12 öppnar trädgården för allmänheten, och då kan det vara dags för oss att avsluta.

Resa: Buss 201 (mot Sundsvall) till hållplats Shell Punkten.

Bil till samma plats, där det också finns parkering. Därifrån är det ca 150 meters promenad till trädgården.

Avgift: 130:-. Priset inkluderar entré och fika.

Antal deltagare: max 35.


Vandring med arkeolog David Loeffler till Fälleberget och dess lämningar

Datum och tid: Lördag den 3 september, kl 10.00

Vi samlas kl 10 på parkeringen för ca 1 km medelsvår vandring på välmarkerad, delvis kuperad stig till Fälleberget.

Om föreläsaren: David Loeffler är arkeolog och specialist inom stenåldersforskning vad gäller Norrland. Han är även sakkunnig inom kulturlandskapsanalys.

Innehåll: På Fälleberget och Spjutåsberget strax söder om Härnösand finns diskreta spår efter härdar, förvaringsgropar, fågelfångstanläggningar, skyttevärn och andra stenformationer. Tillsammans utgör dessa lämningar vittnesbörd över en numera bortglömd epok. Vad kan dessa lämningar berätta för oss?

Avgift: 100 kr

Kontaktperson: Anita Ljunglöf, 0703-338476, anita.ljunglof@gmail.com

För dig som har lust att lära även efter pensioneringen