Årsmöte 2024

HPU:s årsmöte 2024 ägde rum måndagen den 25 mars

Nu finns protokollet från årsmötet här nedan
Protokoll årsmöte_2024

Vid årsmötet behandlades förutom de vanliga ärendena även ett förslag till nya stadgar. Detta förslag kommer att tas upp för ett slutgiltigt beslut vid ett föreningsmöte den 14 maj.
Länkar till alla årsmöteshandlingar finns nedan.

Årsmöteshandlingar:

För dig som har lust att lära även efter pensioneringen