Information Backup

MEDLEMSKAP

Medlemskapet kostar endast 150 kronor för ett kalenderår. Medlemmar betalar avgiften i januari. Nya medlemmar registrerar sig via länken Bli medlem. Faktura kommer via epost eller som pappersfaktura i brevlådan.

För att gå på våra program, föreläsningar och månadsmöten måste du vara medlem i HPU, i Senioruniversitetet i Sundsvall (SUS) Senioruniversitetet i Örnsköldsvik (ÖSU) eller i Senioruniversitetet i Sollefteå (SiS).

Glöm inte att meddela om du byter adress eller vill avsluta ditt medlemskap. Det kan du göra via Min sida.

VAD FÅR MAN?

Varje termin anordnar vi program och föreläsningar i vitt skilda ämnen samt studieresor. Du får två kortare programfoldrar per år som skickas ut per post till betalande medlemmar. En webbversion med utförligare katalog läggs in här på hemsidan.

Ändringar i programmet informeras om genom att vi skickar email till de som har. Övriga försöker vi nå på annat sätt.

Flera av våra föredragshållare är s.k. hemvändare. De har anknytning till Härnösand. För att uppmärksamma dem har vi gjort en logga, leta efter den i katalogen!

 

KOSTNADER FÖR PROGRAMMEN

Föreläsningar kostar endast 100 – 200 kronor!  Du anmäler dig via länken till vänster. Se också den information som finns i katalogen.

Föreläsningar är endast för våra medlemmar och kostar endast 50 kronor.  Anmälningar görs som ovan, men i mån av plats kan avgiften tas upp vid ingången till lokalen. Betalning görs med jämna pengar eller med Swish.

Nya medlemmar kan rekvirera katalogen från vår medlemsansvarige Torild Blomqvist på 0703465578 eller hämta på biblioteket. Hon kan också hjälpa dig vid anmälan.

Vårens katalog kommer ut i december och höstens i juni.

VAD ÄR DET SOM KRÄVS?

Det krävs inga förkunskaper, examen, inträdeskrav eller särskild ålder för att få vara med på våra aktiviteter. Du måste dock uppbära någon form av pension. Även anhörig till pensionär kan bli medlem hos HPU. Våra aktiviteter är, med få undantag, under dagtid anpassade för pensionärer.

Vi samarbetar med:

www.folkuniversitetet.se

Som medlem i HPU kan du i mån av plats delta i kurser som anordnas av Sundsvalls Senioruniversitet (SUS), Senioruniversitetet i Örnsköldsvik (ÖSU) eller av Senioruniversitetet i Sollefteå (SiS) utan att behöva betala medlemsavgift till dessa. Medlem i SUS, ÖSU eller SiS har möjlighet att delta i våra aktiviteter på samma villkor.

Upplysning om vilka program som erbjuds och hur du anmäler dig finns på http://www.sus.org.se  epost: info@sus.org.se.

SiS hemsida hittar du här: www.senioruniversitetetisolleftea.se

Senioruniversitetet i Örnsköldsvik hittar du på: www.seniorovik.se

För dig som har lust att lära även efter pensioneringen