Ändrad lokal för föreläsningen om Norrlands försvar

Vi har blivit tvungna att ändra lokalen för föreläsningen den 7 september kl 10.00 – 12.00

Ny lokal är Teaterns stora scen

Margareta Brodin
Styrelsen, Härnösands Pensionärsuniversitet