HPU:s ÅRSMÖTE 2023

Årsmötet ägde rum tisdagen den 28 mars. Protokoll finns under fliken ”Om oss” eller via denna LÄNK

Vid årsmötet valdes en ny medlemsansvarig, tillika vice ordförande i HPU. Det är Gun Wållberg. Det är alltså till henne du ska vända dig om du inte själv kan betala medlemskap eller köpa biljetter i
Tickster. Guns tel.nr är 073-0837227, eller e-post gunsan1708w@telia.com.

Vi har också en ny kassör i föreningen. Hon heter Kristina Rudström, och har tel. 070-2014078. Kristinas mejladress är: kristina.rudstrom@gmail.com

Styrelsen
Härnösands Pensionärsuniversitet