Julhälsning och information

Tillbakablick

Så här i slutet av året står de svenska högtidsdagarna på rad och nu kan vi summera ett fantastiskt HPU-år med 41 välbesökta evenemang såsom föreläsningar, exkursioner, studieresor och månadsmöten.

Förutom arbetet med programmen har vi under året uppdaterat våra stadgar. Styrelsens förslag lämnas till årsmötet för vidare beslut vid ett föreningsmöte/månadsmöte under våren 2024.

Vidare har vi återupptagit samarbetet med övriga Senior- och Pensionärsuniversitet i landet som varit på paus under pandemiåren. Vi fortsätter nu ett närmare samarbete med våra systerorganisationer i Sundsvall, Örnsköldsvik, och Sollefteå.

Nytt medlemssystem

Vid årsskiftet sjösätter vi ett nytt medlemssystem. Vill du bli medlem kan du läsa mer under fliken BLI MEDLEM.

Vårens program

Nu blickar vi framåt och hoppas att du hittar något som intresserar dig eller väcker din nyfikenhet. Du kan se hela programmet här på hemsidan under fliken AKTUELLT PROGRAM.

Avslutningsvis vill vi i styrelsen tacka våra medlemmar för det gångna året och också rikta ett stort tack till våra föreläsare, musiker och övriga samarbetspartners!

Med önskan om en

God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!

Katarina Miiros

Ordförande