PROTOKOLL FRÅN HPU:s ÅRSMÖTE 2021

Vårt årsmöte 2021 blev avsevärt försenat på grund av coronapandemin. Mötet ägde rum den 7 december.

Protokoll från årsmötet, med bilagor, finns nu under
menyvalet ”Om oss”.

Styrelsen