Föreningsmöte den 14 maj

Månadsmötet den 14 maj kommer även att vara ett föreningsmöte. Då kommer förslaget till nya stadgar för HPU att tas upp för beslut. Detta förslag antogs vid årsmötet den 25 mars. För att slutgiltigt bli beslutat måste det antas vid ett föreningsmöte. Därför tas detta upp den 14 maj, efter framträdandet av Kaprifol Salongsorkester.