Vårens program 2022


 

Föreläsningar om allt från trädgårdsodling till Härnösand under stormaktstiden!

Vårens program i utskriftsvänligt format (PDF)


VÅRENS MÅNADSMÖTEN

Tisdagar kl 13:00 i Alfhild Agrellsalen.


 • Tisdag 25 januari
 • Helgum, en berättelse om spökeri, galenskap och död.
 • Roger Fjellström, författare, bildkonstnär och filosof, har tidigare bott några år i Härnösand.
 • År 1981 hamnar Roger hos ett känt medium och trollkarl. Istället för ett kort besök blir det en lång helg med spökerier och skrämmande galenskap. Långt senare forskar Roger i mannens bakgrund, en tragisk historia med spöklika inslag.

 • Tisdag 22 februari
 • ”Jag talar om min konst”
 • Staffan Westerlund talar om och visar en konstprocess.
 • Staffan är uppvuxen i Arjeplog och bor sedan länge i Härnösand . Han har arbetat som lärare på bl a Ålsta fhsk och Härnösands gymnasium, haft flera separatutställningar, deltagit i ett antal
  samlingsutställningar och gjort många offentliga utsmyckningar.

 • Tisdag 22 mars kl 09:30
 • HPU:s 32-årsjubileum
 • Lokal: Härnösands teater
 • Detta blir en jubileumsdag på teatern med återblick på de gångna åren, samt musikunderhållning med mera. HPU bjuder medlemmarna på fika och lunch. Mer information om jubiléet kommer i separat utskick.

 • Tisdag 26 april
 • Kraftstationen som (nästan) försvann, och Härnösands unika  gatubelysning.
 • Hans Mogensen, elkraftlärare, berättar om vad han hittade i arkiven.
 • Lagom till lucia 1885 fick Härnösand elektrisk gatubelysning från lokal vattenkraft. Hur unikt var detta? Julottan 1885 i domkyrkan upplystes med tre elektriska lampor.

 • Tisdag 24 maj
 • Möte med Gustav Fröding
 • Johan Taube, vissångare och kåsör.
 • Johan Taube ger ett författarporträtt av Gustav Fröding. Johan visar en film och sjunger ett antal av Frödings tonsatta dikter.

VÅRENS FÖRELÄSNINGAR

NR 1: LIVSSTIL OCH HÄLSA

Det farliga stillasittandet och bästa maten

Föreläsare: Mai-Lis Hellenius

Datum och tid: Onsdag 19 januari kl 13:00-15:00

Om föreläsaren: Mai-Lis Hellenius, bördig från Medelpad, är läkare och professor vid Karolinska Institutet. Senaste tjänst vid Livsstilsmottagningen Hjärtkliniken KS. Forskningen har inriktats mot kardiovaskulär prevention; förebyggande av hjärtkärlsjukdom med fokus på livsstil.

Innehåll: Hur kan jag leva för att vara så frisk som möjligt? Vad säger forskningen?

Många nya undersökningar visar att det går att ändra vanor med stora effekter på hälsan, och att det aldrig är för sent. Detta är ett trendkänsligt område som diskuteras i tidningar och sociala medier. Men vilka är de vetenskapliga bevisen?

Föreläsaren har skrivit flera populärvetenskapliga böcker. Den senaste boken ”Leva livet”, om hälsa under andra halvan av livet, har nyligen blivit prisbelönt.

Avgift: 100 kr

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen.

Kontaktperson: Lars Olof Hemmingson, 076-8105836, lo.hemming@icloud.com


NR 2: ÄR VI ENSAMMA I UNIVERSUM?

Föreläsare: KG Karlsson, astronom och författare, tidigare professor vid Mittuniversitetet.

Datum och tid: Torsdag 27 januari kl 13:00-15:00

Innehåll: Universum utanför Jorden har sedan urminnes tider på olika grunder ansetts vara hemvist för andra, ofta gudomliga, existenser än de vi känner från vår egen planet. Sedan insikten etablerats om att himlens stjärnor är solar liknande vår, har spekulationer funnits om att planeter runt dessa stjärnor kan hysa liv som liknar oss. Vad säger modern vetenskap om denna fråga, och finns det några konkreta indikationer, exempelvis i de nyligen släppta UFO-dokumenten?

Avgift: 100 kr

Lokal: Sambiblioteket, Olof Högbergsalen.

Kontaktperson: Bengt Schibbye 070-6665210, bengt@schibbye.se


NR 3: NOBELPRISETS HISTORIA

Föreläsare: Gustav Källstrand

Datum och tid: Onsdag 2 februari kl 13:00-15:00

Om föreläsaren: Gustav Källstrand är född 1980 och uppvuxen i Härnösand. Han har studerat idehistoria vid Stockholms och Linköpings universitet. Disputerat och forskar vidare om Nobelprisets historia.

Gustav kallar sig Nobelnörd. Han är programredaktör vid Nobelmuséet och hans folkbildande ambitioner får uttryck i podden ”Idéer som förändrar världen”. Han nominerades 2021 till ”Guldörat” i kategorin ”Årets intervju”. Gustav är återkommande kommentator i SVT i samband med Nobelprisfestligheterna.

Innehåll: Redan själva idén i Nobels testamente var kontroversiell – att i ett tidevarv av nationalism skapa ett pris som inte skulle ta hänsyn till nationalitet gick emot strömmen. Att vapentillverkaren Nobel dessutom ville dela ut pris för fredsarbete – som skulle delas ut i Norge! – fick många att reagera. Under 120 år har priset å ena sidan stadigt vuxit i anseende och trovärdighet, och å andra sidan ständigt varit omdebatterat. Fredspriset har en särställning men även inom vetenskap har val ifrågasatts. Stridsgasens uppfinnare Fritz Haber fick kemipriset, upptäckten av lobotomi har belönats, och dessutom: varför verkar alla pristagare vara män?

Hur påverkas Nobelpriset av dessa diskussioner? Hur ser prisets framtid ut?

Avgift: 100 kr

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen.

Kontaktperson: Lars Olof Hemmingson, 076-8105836, lo.hemming@icloud.com


NR 4: ENERGILAGRING I ELNÄTET

– behov, tekniker och potential

Föreläsare: Nicklas Blomquist, Forskare vid Mittuniversitetet.

Datum och tid: Onsdag 9 februari, kl 10:00-12:00

Om föreläsaren: Nicklas Blomquist är doktor i Teknisk Fysik, forskare på Mittuniversitetet och forskningsprojektledare för DRIVE. Nicklas tillhör forskargruppen för materialvetenskap som idag huvudsakligen forskar på energimaterial till olika typer av batterier och nanogeneratorer. Gruppen jobbar för miljövänliga energimaterial och tillverkningsprocesser med fokus på skalbarhet och kostnadseffektivitet.

Innehåll: Projektet DRIVE fokuserar på forskning och utveckling inom hela värdekedjan för grön energi, från utveckling av energiutvinning och energilagring till kraftelektronik och laddinfrastruktur. Projektet är tvärvetenskapligt och pågår mellan januari 2019 och april 2022. Det finansieras med EU-medel, kommunala medel från Sundsvall , Timrå och Härnösand samt medel från Region Västernorrland och Energimyndigheten. Dessutom görs värdefulla insatser från 25 företagspartners.

En snabb strukturomvandling sker inom gröna transporter och förnybar energi. Transporter elektrifieras, nya energiintensiva industrier växer fram och tillväxttakten är hög för sol och vindkraft. Detta medför att elbehovet ökar samtidigt som behovsstyrd elproduktion byts ut mot väderberoende elproduktion, vilket kraftigt ökar behovet av energilagring i elnätet. Hur kommer framtidens elnät att se ut? Vilka tekniker finns, och vilken potential har dom?

Avgift: 100 kr

Lokal: Sambiblioteket, Olof Högbergsalen.

Kontaktperson: Kerstin Holmstén, 070-398 18 14, tetta_eriksson@hotmail.com


NR 5: GRÄV DÄR DU STÅR

– några exempel från ett yrkesliv med spaden i hand

Föreläsare: Bertil Harström, Arkitekt SIR/MSA Sundsvall.

Datum och tid: Tisdag 15 februari kl 13:00-15:00

Innehåll: Med bas i Tunbyn utanför Sundsvall har Bertil Harström ritat prisbelönta inredningar och hus över hela landet. Mest känd är han nog för sitt långvariga engagemang i Tree Hotel i Harads, och det nyligen invigda Arctic Bath.

Bertil ser stora möjligheter i att koppla designarbetet till lokal utveckling, exempelvis nya miljövänliga massivträhus, som Vistet, och utvecklingsprojekt som Made in Jämtland.

Vad kan ekoturismen betyda för oss? Och vad menar en inredningsarkitekt när han säger att han jobbar med en spade i handen? Vad är det han gräver efter?

Avgift: 100 kr

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen.

Kontaktperson: Bengt Schibbye, 070-6665210, bengt@schibbye.se


NR 6: ETT ÅR MED PRESIDENT JOE BIDEN

– framgångar, bakslag, utmaningar

Föreläsare: Erik Åsard, professor emeritus i nordamerikastudier.

Datum och tid: Torsdag 17 februari kl 13:00-15:00

Om föreläsaren: Erik Åsard, född och uppvuxen i Härnösand, är professor emeritus i nordamerikastudier med inriktning mot statskunskap. Han medverkar regelbundet med analyser och kommentarer i radio, tv och i tidningar som Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.

Erik är en av landets främsta USA-kännare och var under 25 år föreståndare för Svenska Institutet för Nordamerikastudier (SINAS) vid engelska institutionen, Uppsala universitet, och utgav under den perioden närmare ett 20-tal böcker på egen hand eller tillsammans med andra.

Innehåll: I den här föreläsningen kommer Erik Åsard att tala om Joe Bidens första år som president, om framgångarna och bakslagen, och om de utmaningar som väntar 2022 och framöver. Hur ska Joe Biden hantera splittringen bland demokraterna, och bemöta ett revanschsuget republikanskt parti? Kommer Biden att ställa upp till omval, och kan Donald Trump behålla greppet över sitt parti och bli kandidat igen 2024?

Avgift: 100 kr

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen.

Kontaktperson: Agnetha Höglund Sjölander, 070-5280854, agnethahs@gmail.com


NR 7: NÄR JUDARNA KOM TILL NORRLAND

Föreläsare: Per Hammarström, docent i historia vid Mittuniversitetet.

Datum och tid: Tisdag 1 mars kl 13:00-15:00

Om föreläsaren: Per Hammarström är docent i historia vid Mittuniversitetet. 2007 lade han fram sin avhandling som handlade om judisk invandring och integration i Västernorrland, och därefter  har han fortsatt forska om de svenska judarnas historia och deras förhållande till majoritetssamhället. Han har ofta anlitats som föreläsare och medverkat i radio och tv som expert.

Innehåll: I sitt föredrag kommer Per att berätta om den judiska invandringen till Sverige, som påbörjades runt 1860 och pågick fram till första världskriget. Med utgångspunkt från den judiska grupp som bosatte sig i Västernorrland, framför allt i Sundsvall, kommer integrationsprocesser skildras, med de nyanländas möjligheter, begränsningar och försök att bevara en judisk identitet. Han kommer också att ta upp frågan om den tidens antisemitism och hur judarna i lokalsamhället drabbades.

Problematik om minoriteter och föreställningar om “den andra” är ständigt aktuella. Kan vi lära av historien?

Avgift: 100 kr

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen.

Kontaktperson: Anita Ljunglöf, 0703-338476, anita.ljunglof@gmail.com


NR 8: POSITIVA PENGAR

– vad är egentligen pengar?

Föreläsare: Jussi Ora

Datum och tid: Torsdag 3 mars, kl 13:00-15:00

Om föreläsaren: Jussi Ora är verksamhetschef på den partipolitiskt obundna ideella föreningen Positiva Pengar (PP). Han har arbetat 15 år inom finansiella tjänster, nationellt och internationellt. Som Vd, konsult och entreprenör har han mångårig erfarenhet, från enmansföretag till miljardaffärer.

Innehåll: Positiva Pengar är en växande rörelse av studenter, ekonomer, aktivister, politiker, journalister, utopister och realister som kämpar för att reformera penningsystemet. PP är den svenska grenen av International Movement for Monetary Reform (IMMR) som finns i 26 länder, och där Jussi är styrelseledamot.

Pengar är oerhört viktigt i vår moderna värld. Trots det är kunskapen väldigt låg om vad pengar egentligen är och hur de skapas. Hur penningsystemet är utformat och används avgör vilket samhälle vi får.

Dagens system bygger på privat skuldsättning. Positiva Pengar hävdar att vi får en rättvisare, grönare och stabilare ekonomi om dagens system görs om.

Just nu pågår en statlig utredning som handlar om staten ska inrätta en digital valuta. Vad kan det innebära om staten ger ut e-kronor?

Avgift: 100 kr

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen.

Kontaktperson: Bengt Schibbye, 070-6665210, bengt@schibbye.se


NR 9: I SKUGGAN AV NATHAN

Föreläsare: Omi Söderblom

Datum och tid: Torsdag 17 mars kl 13:00-15:00

Om föreläsaren: Omi Söderblom, född 1950 i Uppsala, har arbetat nästan ett kvarts sekel som domare i Svea hovrätt. Omi är barnbarnsbarn till Nathan Söderblom, Sveriges ärkebiskop under åren 1914-31.

Innehåll: Nathan Söderblom var en synnerligen uppburen prästman och teolog. Han var också en ekumenisk banbrytare. Efter första världskriget var han engagerad i den moderna fredsrörelsen och belönades med Nobels fredspris 1930.

När ärkebiskopen och Nobelpristagaren Nathan Söderblom gick bort 1931 utlystes landssorg i Sverige. Bara ett halvår senare dog hans äldste son Helge, 35 år gammal, på ett mentalsjukhus i Uppsala, efter att ha levt ett okänt och komplicerat liv. Barnbarnet Omi har forskat i sin familjehistoria i offentliga arkiv och privata undangömda texter.

Omi beskriver levnadsöden i den stora familjen och utgår från sin farfar Helge, den äldste av Nathan och Annas tolv barn.

Avgift: 100 kr

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen.

Kontaktperson: Lars Olof Hemmingson 076-8105836, lo.hemming@icloud.com


NR 10: SJUKVÅRDENS FRAMTID

– framsteg, förhoppningar, faror?

Föreläsare: Kjell Asplund

Datum och tid: Måndag 28 mars kl 13:00-15:00

Om föreläsaren: Kjell Asplund, bördig från Björna, utbildades till läkare och disputerade vid Uppsala Universitet. Klinisk forskning vid Umeå Universitet med inriktning diabetes, stroke och andra hjärtkärlsjukdomar. 1994 utnämnd till professor i medicin i Umeå.

Under fyra år var Kjell generaldirektör vid Socialstyrelsen, nu dess styrelseordförande. Även varit ordförande för Statens medicinsk-etiska råd. Ledamot i Cancerfondens styrelse. Expert i Wallenbergsstiftelsernas program om forskning kring AI inom etik, humaniora och samhällsvetenskap. Kjell har anlitats som utredare av Quick- och Macchiariniaffärerna. Publicerade därefter boken ”Fuskarna” rörande medicinska forskare som svikit vetenskapen.

Innehåll: Genom sin breda förankring i svensk hälso- och sjukvård har Kjell Asplund åtskilliga insikter i vad vi kan vänta oss av sjukvården framgent. Kommer medborgarnas behov av sjukvård att förändras över tid? Kommer deras förväntningar och värdeförskjutningar att påverka vården? Vilka etiska utmaningar innebär nya teknologier som står för dörren; vilka prioriteringar måste göras? Kjell tar även upp frågor kring hur sjukvården ska organiseras och finansieras i framtiden.

Avgift: 100 kr

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen.

Kontaktperson: Lars Olof Hemmingson, 076-8105836, lo.hemming@icloud.com


NR 11: HUR VI OCH HUSDJUREN TÄMJER VARANDRA

Föreläsare: Bo Söderström, docent i biologi.

Datum och tid: Tisdag 5 april kl 13:00-15:00

Om föreläsaren: Bo Söderström arbetar som chefredaktör på Kungliga Vetenskapsakademin. Han är docent i biologi och har varit intresserad av djur sedan tidig ålder. Han har skrivit fyra böcker om djur: Nordens fjärilar, Hur tänker din katt, Hur tänker din hund och Sveriges humlor.

Innehåll: Under pandemiåren har allt fler skaffat hund eller katt. Hur tämjer vi varandra, hur är djurens syn på oss och världen och vad har vi att lära av dem?

Bo har skrivit böcker om hur hunden och katten tänker, utifrån en  sammanställning av den mest intressanta forskningen under de senaste åren.

Bo Söderström var hos oss på HPU i februari 2020 och föreläste om fjärilar.

Avgift: 100 kr

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen.

Kontaktperson: Kerstin Holmstén, 070-398 18 14, tetta_eriksson@hotmail.com


NR 12: SAMTIDA DANS

– konst och/eller konstigt

Föreläsare: Martin Forsberg, dansare och koreograf.

Datum och tid: Torsdag 7 april kl 13:00-15:00

Om föreläsaren: Martin Forsberg är född i Härnösand. De senaste 15 åren har han verkat med hela världen som arbetsfält. Till alla dansintresserades stora glädje har Martin återkommit till barndomsstaden och tagit över ledarskapet för Norrlands eget danskompani Norrdans. Verksamheten har pågått även under
pandemin med uppsökande utomhusföreställningar. Nu är verksamheten åter i normala banor.

Innehåll: Martin har koreograferat föreställningar för såväl större som mindre ensembler, för barn och unga, vuxna och även äldre. Stor uppmärksamhet väckte hans ryska föreställning Robota med fyra unga manliga dansare och fyra äldre ryska tanter.

I sin föreläsning tar Martin oss med in i sin dansvärld och berättar om vad modern dans kan vara och hur man använder sitt kroppsliga uttryck för att skildra det moderna livet.

Avgift: 100 kr

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen.

Kontaktperson: Margareta Brodin, 070-2969189, k.m.brodin@telia.com


NR 13: 8 MILLIMETER I KRIGETS SKUGGA

Föreläsare: Åke Dahlbäck, musiklärare, jazzmusiker med mera.

Datum och tid: Tisdag 12 april kl 13:00-15:00

Innehåll: Åke kommer att visa, och berätta om hur en 75-årig film får nytt liv i digital form.

Filmen visar en resa från Hamburg till Paris med järnväg genom Tyskland. Från ruiner till Montmartre.

Först berättar Åke om redigeringen av denna unika amatörfilm. Detta innefattar själva processen att digitalisera, komponera filmmusik med mera.  Efter paus visas själva filmen. Den tar 37 minuter.

Avgift: 100 kr

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen.

Kontaktperson: Anita Ljunglöf, 0703-338476, anita.ljunglof@gmail.com


NR 14: ARVET EFTER BLOMSTERKUNGEN LINNÈ

Föreläsare: Katarina Andreasen, docent i biologi.

Datum och tid: Tisdag 3 maj, kl 13:00-15:00

Om föreläsaren: Katarina är växtsystematiker, docent i biologi och ansvarig för kommunikationsträningen DiaNa vid Uppsala universitet. Hon undervisar om botanik, Linné och pedagogik. Hennes forskning handlar om den genetiska identiteten av Linnés växter och släktskapen mellan olika blomväxter.

Innehåll: Carl von Linné är Sveriges genom tiderna mest kända forskare. Han namngav växter och djur, och klassificerade växterna enligt sexualsystemet. Men vad finns kvar av hans gärning idag? Och vad vet vi nu om växternas släktskap som Linné inte visste? Föreläsningen tar upp Linnés växter, världsarv, DNA och växternas släktträd.

Avgift: 100 kr

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen.

Kontaktperson: Kerstin Holmstén, 070-398 18 14, tetta_eriksson@hotmail.com


NR 15: VÄGEN TILL KASHGAR

Föreläsare: Lars Ellström

Datum och tid: Tisdag 10 maj kl 13:00-15:00

Om föreläsaren: Lars Ellström har ägnat större delen av sitt liv åt Kina. Efter studier i kinesiska flyttade han 1969 till Hongkong, och har sedan dess arbetat med Kina som forskare, diplomat och bankman. Som svensk kulturattaché i Peking tolkade han i överläggningar med de kinesiska ledarna, och som bankman bidrog han till det svensk-kinesiska handelsutbytet.

Innehåll: Föredraget tar avstamp i ett unikt äventyr – mellan mars 2009 och november 2011 vandrade Lars Ellström från Peking till Kashgar i Centralasien, dokumenterat i boken Vägen till Kashgar. Han avverkade mer än 500 mil genom fattiga byar och nybyggda ”boomtowns”. Han samtalade med människor han mötte: bönder, herdar, företagare, chaufförer, kristna, muslimer, skolbarn, lärare och ättlingar till Djingis Khan. Det Kina han mötte skiljer sig mycket från den konventionella bilden av en framväxande ekonomisk supermakt.

Här pågår kulturell och politisk expansion. Minnesmärken byggs om, inte bara för att stimulera turismen utan också för att passa en ny historieskrivning. Till och med ortsnamn ändras. Etniska massakrer blir ”pacificering”. Men under ytan sjuder missnöjet. Kina är inte bara ett tillväxtmirakel, utan också ett land delat av djupnande ekonomiska, geografiska och etniska klyftor.

Föreläsarens bok ”Vägen till Kashgar” kan i förväg köpas direkt från författaren. Ta kontakt med LO Hemmingson enl. nedan.

Avgift: 100 kr

Lokal: Sambiblioteket, lokalen ändrad till Olof Högbergsalen.

Kontaktperson: Lars Olof Hemmingson, 076-8105836, lo.hemming@icloud.com


NR 16: TRÄDGÅRD I NORR

Föreläsare: Landskapsarkitekt Mirjam Åkerblom

Datum och tid: Torsdag 12 maj kl 13:00-15:00

Om föreläsaren: Mirjam Åkerblom är landskapsarkitekt med mångårig erfarenhet av arbete i norra Sverige. Hon har bland annat varit lärare på Åsbygdens naturbruksgymnasium utanför Östersund. Mirjam har också byggt upp utbildningen på Wij trädgårdar/Högskolan i Gävle. Nu arbetar hon som utbildningsledare på Nordvikskolans trädgårdsutbildning. Hon designar också trädgårdar och brinner för växter och växtgestaltning.

Innehåll: Vad ska jag tänka på när jag anlägger en trädgård i vårt klimat? Finns det växter som klarar sig bättre här än söderöver? Mirjam ger oss inspiration inför växtsäsongen och pratar bland annat om odlingsteknik och växtval. Givetvis finns det plats för frågor.

Denna föreläsning kommer till hösten att följas upp med en studieresa till en intressant och inspirerande trädgård. Vilken det blir kommer att presenteras i höstprogrammet. Mirjam följer med på resan och kan svara på frågor även då.

Avgift: 100 kr

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen.

Kontaktperson: Bengt Schibbye, 070-6665210, bengt@schibbye.se


NR 17: HÄRNÖSAND UNDER STORMAKTSTIDEN 1585-1721

Föreläsare: Lars Högberg

Datum och tid: Tisdag den 17 maj kl 13:00-15:00

Om föreläsaren: Lars Högberg har under lång tid studerat Härnösand och dess omgivningar. Han har medverkat i olika projekt, t.ex. om Härnösands maritima arv, och i bildandet av Höga kusten som världsarv.

Innehåll: Under drottning Christina och Axel Oxenstierna utvecklades Härnösand under 1600-talet till Norrlands Aten, och regional huvudstad för norra Sverige. Härnösand drabbades hårt av
häxprocesserna år 1674 med 40 avrättade, och av rysshärjningarna år 1721 med total ödeläggelse av staden.

Avgift: 100 kr

Lokal: Sambiblioteket, Alfhild Agrellsalen.

Kontaktperson: Anita Ljunglöf, 0703-338476, anita.ljunglof@gmail.com


Vårens program i utskriftsvänligt format (PDF)

För dig som har lust att lära även efter pensioneringen