Kategoriarkiv: Nyheter

Fika på plan 4 i biblioteket!

Vid våra föreläsningar i HPU blir det långa och tidskrävande köer vid fikat. Vi vill därför göra ett försök att servera fikat på plan 4, öppna ytan. Vi har kontaktat kaféet i Sambiblioteket, och de erbjuder sig att servera kaffe/te med bulle, alternativt enbart kaffe/te, utanför Alfhild Agrellsalen. Förutsättningen är att man BESTÄLLER OCH BETALAR INNAN FÖRELÄSNINGEN. Man får då en biljett som man överräcker till den som serverar.

De som vill ha något annat till fikat får gå ner till serveringen på vanligt sätt och köpa sitt fika. Förhoppningsvis ska köerna då inte vara besvärande!

Vi gör ett försök med detta upplägg vid föreläsningen tisdag den 21 februari.
Om det faller väl ut är tanken att fortsätta med detta arrangemang vid alla föreläsningar som sker i Alfhild Agrellsalen. Detta gäller däremot inte vid månadsmöten.

Välkommen!
HPU-styrelsen

Felaktigt utskick om medlemsavgift

Det gick idag på morgonen ut ett mejl från arcMember till alla HPU:s medlemmar med ett inbetalningskort för medlemsavgiften för 2023.

DETTA MEJL HAR GÅTT UT AV MISSTAG!
Mejlet är alltså fel och ingen medlemsavgift ska betalas på detta sätt.
Alla medlemsavgifter betalas till Tickster via länk på HPU:s hemsida.
Släng alltså mejlet från arcMember och betala ingenting med inbetalningskortet!
Vi ber från styrelsen om ursäkt för den onödiga oro detta kan ha orsakat!
HPU:s styrelse genom
Olle Palm

Snart år 2023

Programfoldern
Året närmar sig sitt slut och snart kommer programfoldern för våren 2023. Du bör få den i brevlådan före jul. Vi lägger också ut programfoldrar på biblioteket, vån 1. Där kan du hämta ett exemplar vid behov. Programmet finns här på hemsidan under fliken Aktuellt program.

Föreläsningar i vitt skilda ämnen, t.ex. dykningar i Ångermanälven eller Härnösands lokalhistoria.

Förnya ditt medlemskap
Tidigast 1 januari kan du förnya ditt medlemskap för 2023. Det gör du här på hemsidan www.harnosandspu.info/bli-medlem/

Vi skickar inte ut inbetalningskort men har du ingen e-postadress eller om du saknar swish och bankid kan du kontakta Mona Edwall Wiklund, tel. 072-5294009,  för hjälp med medlemskapet.

Styrelsen önskar dig en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

På återseende
Katarina Miiros
Ordförande HPU

Ingen föreläsning på lördag den 17 sept

På grund av sjukdom blir det ingen föreläsning nu på lördag den 17 september i föreläsningsserien ”Från dixie till engelsk pop”.

Hela serien förskjuts därmed, så att föreläsningarna blir följande lördagar: 24 sept, 1 okt, 8 okt, 15 okt och 29 okt

HÖSTENS PROGRAM PÅ VÄG

I fredags, den 5 augusti, lämnade jag in till posten foldrarna med höstens program. De bör nå alla medlemmar under denna vecka.

Alla evenemang finns att läsa om under fliken ”Aktuellt program”. Bokningar kan göras via länk till Tickster fr.o.m. två veckor innan respektive evenemang.

Välkomna till en spännande höst med HPU!

Olle Palm

HÖSTEN 2022 I HPU

Inför hösten byter HPU system för bokningar och medlemskap.
Vi lämnar systemet arcMember och inför Tickster i stället. Du kan läsa mer om detta under menyvalet ”Information”.

Programmet för hösten är klart och presenteras under ”Aktuellt program”. Vi har som vanligt ett omfattande program med stor bredd!

Föreläsningar om allt från Härnösands lokalhistoria till industriell evolution globalt!

I början av augusti kommer alla medlemmar att få en folder hem i brevlådan med presentation av alla höstens evenemang.

Vi hälsar alla gamla och nya medlemmar välkomna till ett digert program!

HPU:s styrelse

OPERAFÖRELÄSNING UNGA KVINNOR

Torsdagen den 5 maj kl 13-14 håller Anders Olsson en introduktionsföreläsning till Operastudions uppsättning av
Mark Adamos opera Little Women. Operan som bygger på Louisa May Alcotts klassiska ungdomsroman som i svensk översättning
heter Unga kvinnor.
Föreläsningen är ett samarrangemang med Härnösands bibliotek.
Fri entré och öppet för alla så tag gärna med någon som ännu inte är medlem i HPU.
Själva operan kommer att spelas på Sambiblioteket 5, 6 och 7 maj. Biljetterna kostar 175 kr och finns att köpa på Tickster.com.
Du kan också läsa mer om operaföreställningarna på bibliotekets hemsida, biblioket.harnosand.se

HPU:s ÅRSMÖTE 2022

Kallelse till HPU:s årsmöte torsdagen den 31 mars 2022

Tid 13:00 Plats: Sambiblioteket Alfhild Agrellsalen
Ingen föranmälan behövs.

Förslag till dagordning:

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 3. Val av två personer att jämte mötesordförande justera årsmötets protokoll
 4. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
 5. Fastställande av dagordning för mötet
 6. Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2021 inklusive ekonomisk redovisning
 7. Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2021
 8. Godkännande av resultat och balansräkningar
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2021
 10. Val av styrelseledamöter
 11. Val av 2 revisorer och en revisorssuppleant
 12. Val av ledamöter i valberedningen
 13. Fastställande av medlemsavgift för 2023
 14. Årsmötets avslutning

Årsmöteshandlingar:
Verksamhetsberättelse 2021
Resultaträkning 2021
Balansräkning 2021
Revisionsberättelse 2021

DAGS FÖR JUBILEUM!

För två år sedan planerade HPU att ha ett 30-årsjubileum. På grund av pandemin har vi inte kunnat genomföra detta, men nu ska det bli:

JUBILEUMSFEST

Tid: Tisdag den 22 mars 2022, kl 09:30 till 14:30

Plats: Härnösands teater

Program:
09:30 Börjar vi med kaffe och macka.
10:15 Inleder Bengt Pettersson och därefter berättar Adam Gönczi                om HPU:s historia under rubriken 32 år i backspegeln.
11:00 Fredrik Högberg berättar om sin musik och                                                        verksamheten i Tingshuset i Nyland.
11:45 Lunch.
13:15 Nylands Järn spelar

Allt är kostnadsfritt för HPU:s medlemmar

Anmälan är obligatorisk

ANMÄLAN SKA GÖRAS SENAST DEN 28 FEBRUARI
och sker på vanligt sätt genom bokning i arcMember